Skart u riżorsi materjali

Biddel il-lingwa

L-iskart huwa kwistjoni ambjentali, soċjali u ekonomika urġenti. Iż-żieda fil-konsum u ekonomija li qiegħda tiżviluppa għadhom jiġġeneraw ammonti kbar ta’ skart - u dan jitlob sforz akbar sabiex jitnaqqas u jiġi mħares. Filwaqt li fil-passat l-iskart kien meqjus bħala wieħed li jista’ jintrema, illum huwa dejjem aktar rikonoxxut bħala riżorsa; dan huwa rifless fil-bidla fil-ġestjoni tal-iskart minn rimi għal riċiklaġġ u rkupru. More

Key facts and messages

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100