Personal tools

li jmiss
preċedenti
punti

Aqbeż għall-kontenut. | Aqbeż għal navigazzjoni

Sound and independent information
on the environment

You are here: Home / Temi / Skart u riżorsi materjali

Skart u riżorsi materjali

Biddel il-lingwa

L-iskart huwa kwistjoni ambjentali, soċjali u ekonomika urġenti. Iż-żieda fil-konsum u ekonomija li qiegħda tiżviluppa għadhom jiġġeneraw ammonti kbar ta’ skart - u dan jitlob sforz akbar sabiex jitnaqqas u jiġi mħares. Filwaqt li fil-passat l-iskart kien meqjus bħala wieħed li jista’ jintrema, illum huwa dejjem aktar rikonoxxut bħala riżorsa; dan huwa rifless fil-bidla fil-ġestjoni tal-iskart minn rimi għal riċiklaġġ u rkupru. More

Fatti u messaġġi ewlenin
Il-pressjonijiet ambjentali tal-mudelli ta’ konsum u ta’ produzzjoni tal-Ewropa, li jirriżultaw b’mod potenzjali fi ħsara għal ekosistemi u impatti fuq is-saħħa tal-bniedem, jinfirxu ferm lil hinn mill-konfini tagħha. Ħafna previżjonijiet... iktar
Familji b’persuna waħda jikkunsmaw, fuq medja, 38 % aktar prodotti, 42 % aktar imballaġġ u 55 % aktar elettriku għal kull persuna milli familji b’erba’ persuni. iktar

Kummenti

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100