Il-ħamrija

Biddel il-lingwa

Waqt li l-ħamrija hija essenzjali għas-soċjetà umana bħall-arja u l-ilma, id-degradazzjoni tal-ħamrija ma rċevietx attenzjoni daqs it-theddid għal dawn iż-żewġ elementi l-oħra. Xorta, il-ħamrija hija l-bażi għal 90 % tal-ikel kollu tal-bniedem, tal-għalf għall-bhejjem, tal-fibra, u tal-fjuwil. Din issostni lill-postijiet fejn jgħixu l-bnedmin u tipprovdi l-materja prima u l-ilma tal-art. Il-problemi ewlenin fl-Ewropa jinkludu: telf tal-ħamrija tal-wiċċ minħabba erożjoni jew attivitajiet ta' kostruzzjoni, kontaminazzjoni, u aċidifikazzjoni. More

Key facts and messages

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100