Xenarji u studji li jħarsu 'l quddiem - attivitajiet tal-EEA

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016, 03:32 AM
L-EEA tevalwa prospetti b'terminu twil għall-ambjent tal-Ewropa u l-konsegwenzi ta' għażliet ta' politiki importanti bl-użu ta' approċċi metodoloġiċi varji. L-għanijiet huma li jiżdied il-valur fid-diskussjonijiet politiċi kurrenti, billi tiġi prodotta informazzjoni b'mod konsistenti b'perspettiva aktar wiesa' u b'terminu itwal, u biex tgħin fl-organizzazzjoni ta' sistemi ta' informazzjoni ambjentali Ewropej sabiex jiġbru fihom informazzjoni dwar xejriet futuri. L-EEA tikkontribwixxi wkoll għarfien u esperjenza għall-evalwazzjonijiet ibbażati fuq ix-xenarji fil-livell pan-Ewropew u globali, bħall-Valutazzjoni tal-Ekosistema fil-Millennju jew ix-xenarji GEO-4 tal-UNEP.

 

L-attivitajiet tax-xenarji tal-EEA jikkontribwixxu għall-perspettiva fit-tul tar-rapport Ewropew dwar 'l-istat tal-ambjent' li huwa ppubblikat kull ħames snin. Fl-2005, ir- rapport dwar l-ambjent Ewropew - l-Istat u l-prospetti u r-rapport kumplimentari dwar il-prospetti tal-ambjent Ewropew kienu ppubblikati u indirizzaw diversi tħassib ambjentali u l-forzi komuni li jmexxuhom b'mod integrat u ssottolinejaw il-prospetti għall-ambjent Ewropew sas-sena 2030 u lil hinn. Eżerċizzju simili għandu jiġi ppubblikat fl-2010.

Il-prospetti huma wkoll komponent ta' proċessi ta' evalwazzjoni regolari, eż. l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u proċessi ta' rappurtaġġ tal-indikaturi tal-EEA. L-istudji tal-prospetti u l-indikaturi huma analizzati fuq bażi regolari. Ir- reviżjoni tal-mudelli kwantitattivi hija eżerċizzju frekwenti ieħor.

PRELUDE (Analiżi Ambjentali PRospettiva għall-Iżvilupp tal-Użu tal-Art fl-Ewropa) juża taħlita innovattiva ta' testi u mudelli mill-aktar avvanzati sabiex jiġu simulati ħames xenarji ambjentali kontrastanti futuri għall-Ewropa affettwata b'mudelli li jinbidlu tal-użu tal-art, il-bidla fil-klima, l-agrikultura u d-demografija. Qasam ġdid għall-valutazzjonijiet ibbażati fuq ix-xenarji huwa l-analiżi tas-servizzi tal-ekosistema. 

L-EEA hija involuta wkoll fil-proċessi ta' xenarji fil-livell pan-Ewropew u internazzjonali. L-ambjent pan-Ewropew: iħares lejn futur inċert u jinvestiga l-forzi ewlenin u l-inċertezzi tal-bidliet ambjentali futuri għar-reġjun pan-Ewropew. L-EEA ikkontribwiet ukoll għar- rapport dwar Prospett tal-Ambjent Globali 4 tal-UNEP u għall- Evalwazzjoni tal-Ekosistema tal-Millennju.

L-EEA tgħin ukoll sabiex tinbena l-kapaċità għall-iżvilupp tax-xenarju fil-pajjiżi membri tagħha, b' workshops regolari ta' outreach u taħriġ.

 

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100