Introduzzjoni dwar ix-xenarji ambjentali

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 22 Apr 2016, 11:08 AM
Problemi bħall-bidla fil-klima, it-telf tal-biodiversità u l-użu tar-riżorsi naturali għandhom implikazzjonijiet fit-tul li jirrikjedu soluzzjonijiet politiċi fit-tul. Sabiex nagħmlu deċiżjonijiet strateġiċi informati, irridu nippruvaw nantiċipaw x'hemm lest għall-futur u li nadottaw żviluppi emerġenti u eżistenti. Jekk irridu nindirizzaw b'mod serju s-sostenibilità tal-Ewropa, irridu nħarsu lil hinn minn żewġ ċikli leġiżlattivi u aktar. Madankollu, biex inħarsu 'l bogħod irridu moħħ miftuħ: l-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja l-Ewropa, biż-żmien jistgħu jinbidlu b'mod sinifikanti. Ix-xenarji ambjentali, il-prospetti u tipi oħra ta' studji li jħarsu 'l quddiem jgħinuna nindirizzaw id-diskontinwità u l-inċertezzi tal-iżviluppi futuri u biex niddisinnjaw politiki robusti li jistgħu jifilħu l-prova taż-żmien.

Idħol PRELUDJU

Dokument ta’ Azzjonijiet
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100