You are here: Home / Temi / Strumenti politiċi

Strumenti politiċi

Biddel il-lingwa

Il-linji politiċi għandhom rwol ewlieni fid-determinazzjoni tal-istat tal-ambjent tagħna. L-UE għandha 35 sena esperjenza ta' tfassil ta' politika, f'liema żmien iddaħħlu fis-seħħ aktar minn 200 att legali u ġew iddefiniti linji strateġiċi. Fil-bidu, il-politika ffukat fuq ir-regolamentazzjoni tal-istandards tekniċi. Gradwalment, il-firxa tal-istrumenti ta' politika twessgħat, filwaqt li ġie rikonoxxut li m'hemm l-ebda għodda politika universali waħdanija li tista' tipprovdi s-soluzzjoni għall-problemi kollha. More

Fatti u messaġġi ewlenin

Suġġetti sekondarji

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100