Personal tools

li jmiss
preċedenti
punti

Aqbeż għall-kontenut. | Aqbeż għal navigazzjoni

Sound and independent information
on the environment

You are here: Home / Temi / Enerġija

Enerġija

Biddel il-lingwa

Essenzjali għall-ġenerazzjoni tal-ġid industrijali, kummerċjali u tas-soċjetà, l-enerġija tipprovdi wkoll kumdità u mobbiltà personali. Iżda l-produzzjoni u l-konsum tagħha jitfgħu pressjonijiet konsiderevoli fuq l-ambjent: gass b’effett ta’ serra u emissjonijiet li jniġġsu l-arja, l-użu tal-art, il-ġenerazzjoni tal-iskart u t-tixrid taż-żejt. Dawn il-pressjonijiet jikkontribwixxu għat-tibdil fil-klima, jagħmlu ħsara fl-ekosistemi naturali u l-ambjent magħmul mill-bniedem, u għandhom effetti negattivi fuq is-saħħa tal-bniedem. More

Fatti u messaġġi ewlenin
Familji b’persuna waħda jikkunsmaw, fuq medja, 38 % aktar prodotti, 42 % aktar imballaġġ u 55 % aktar elettriku għal kull persuna milli familji b’erba’ persuni. iktar
L-użu tal-enerġija domestika huwa reponsabbli b’mod ġenerali minn 25 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra relatati għall-enerġija fl-Unjoni Ewropea. iktar

Kummenti

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100