Il-bidla fil-klima

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 22 Apr 2016, 11:08 AM

Il-bidla fil-klima hija waħda mill-akbar theddidiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi. M'hemm ebda dubju dwar it-tisħin tas-sistema klimatika, jgħid il-Pànel Intergovernattiv dwar il-Bidla fil-Klima (IPCC). Osservazzjonijiet juru żidiet fit-temperaturi medji globali tal-arja u tal-oċean, is-silġ qed idub kullimkien, u l-livell medju globali tal-baħar qed jogħla. Huwa ferm probabbli li ħafna mit-tisħin jista' jkun attribwit lill-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-attivitajiet tal-bniedem.

» Vidjo: Ngħixu bil-bidla fil-klima

Geographic coverage

Europe
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100