Sfidi kumplessi f’dinja interkonnessa

Biddel il-lingwa
Article Ippubblikat 29 Jul 2011 Mibdul l-aħħar 31 Aug 2016, 02:57 PM
Waħda mill-konklużjonijiet prinċipali fir-rapport ewlieni tal-EEA, SOER 2010, tidher pjuttost ovvja: ‘l-isfidi ambjentali huma kumplessi u ma jistgħux jinftiehmu b’mod iżolat’.

 Image © EEA/John McConnico

Fi kliem sempliċi, dan ifisser li l-kwistjonijiet ambjentali jingħaqdu flimkien u sikwit ikunu biss parti waħda mill-jigsaw puzzle akbar tal-isfidi li qegħdin niffaċċjaw aħna u l-pjaneta tagħna. Il-verità hija li aħna qegħdin ngħixu u niddependu minn dinja interkonnessa ħafna magħmula minn ħafna sistemi distinti iżda relatati — ambjentali, soċjali, ekonomiċi, tekniċi, politiċi, kulturali u l-bqija.

Din l-interkonnettività globali tfisser li ħsara f’element wieħed tista’ tikkawża impatti mhux mistennija fi bnadi oħra. Il-kriżi finanzjarja globali riċenti u l-kaos fl-avjazzjoni kkawżat minn vulkan Islandiż juru kif kollassi f’daqqa f’qasam wieħed jistgħu jaffettwaw is-sistemi kollha.

Din l-interkonnettività spiss issir referenza għaliha bħala ‘globalizzazzjoni’, u mhijiex fenomenu ġdid. Fl-Ewropa, il-globalizzazzjoni tatna ċ-ċans nirnexxu bħala kontinent u nieħdu rwol ekonomiku ewlieni għal żmien twil. Tul it-triq użajna ħafna mir-riżorsi naturali tagħna stess, kif ukoll dawk ta’ nazzjonijiet oħrajn. L-‘impronta’ jew l-impatt tagħna huwa wiesa’ u jestendi lil hinn mill-fruntieri tagħna.

Tabilħaqq, il-forzi ewlenin fil-qalba tal‑globalizzazzjoni mistennija jkollhom influwenza kbira fuq l-Ewropa u fuq l-ambjent tagħna fil-ġejjieni. Ħafna minnhom mhumiex taħt il-kontroll tagħna. Pereżempju, il‑popolazzjoni tad-dinja tista’ taqbeż id‑disa’ biljuni sas‑sena 2050, b’konsegwenzi ambjentali kbar. L-Ażja u l-Afrika x’aktarx li jkunu responsabbli għall‑maġġoranza taż-żieda fil‑popolazzjoni, waqt li madwar 3% biss tat‑tkabbir sejjer ikun fl-aktar pajjiżi żviluppati (l-Ewropa, il-Ġappun, l-Istati Uniti, il-Kanada, l-Awstralja u n-New Zealand).

L-isfidi ambjentali marbuta mal-forzi globali tal-bidla

Hemm firxa ta’ xejriet li qegħdin jiffurmaw u li fl-istess ħin qegħdin jagħtu sura oħra lill‑Ewropa u lid-dinja. Ħafna minn dawn ix-xejriet jaqgħu barra mill-influwenza diretta tal-Ewropa. Aħna nsejħu lil uħud minn dawn ix-xejriet bħala ‘megatrends globali’ minħabba li jolqtu dimensjonijiet soċjali, teknoloġiċi, ekonomiċi, politiċi u saħansitra ambjentali. L-iżviluppi ewlenin jinkludu t-tibdil tal-mudelli demografiċi jew l-aċċellerazzjoni tar-rati tal-urbanizzazzjoni, bidliet teknoloġiċi dejjem aktar mgħaġġlin, l-approfondiment tal-integrazzjoni tas-suq, l-evolviment tal-bidliet fil-poter ekonomiku jew il-klima li qiegħda tinbidel.

Dawn ix-xejriet għandhom implikazzjonijiet kbar ħafna għad-domanda globali għar-riżorsi. L-ibliet qegħdin jinfirxu. Il-konsum qiegħed jiżdied. Id-dinja qiegħda tistenna tkabbir ekonomiku kontinwu. Il-produzzjoni qiegħda timxi lejn ekonomiji emerġenti ġodda, li sejrin jikbru fl‑importanza ekonomika tagħhom. L-atturi mhux statali jistgħu jsiru aktar rilevanti fil‑proċessi politiċi globali. Barra minn hekk, huwa antiċipat tibdil teknoloġiku b’pass mgħaġġel. Din ‘it-tellieqa lejn dak li mhuwiex magħruf’ iġġib magħha riskji ġodda – iżda toffri wkoll opportunitajiet kbar.

L-impatti futuri ta’ dawn il-‘megatrends globali’ fuq l-ambjent tal-Ewropa huwa s-suġġett ta’ taqsima waħda tal-SOER u l-bażi ta’ Signals 2011. Dawn ix-xejriet ewlenin għandhom implikazzjonijiet kbar ħafna għall-ambjent globali tagħna u għall-amministrazzjoni tagħna tar-riżorsi li nsibu fih. Fil-pubblikazzjoni Signals 2011 insibu taqsimiet intitolati ‘Earth 2050 global megatrend’, fejn nagħtu ħarsa lejn xejra ewlenija u nevalwaw l-impatt tagħha fuq l-ambjent tal‑Ewropa fil-ġejjieni.

Aħna ma nistgħux nipprevedu eżattament kif ser tkun tidher jew tħossha d-dinja fl- 2050. Madankollu, ħafna xejriet huma diġà definiti sewwa. It-triq li sejrin jaqbdu minn issa ’l quddiem tiddependi mill-għażliet li nagħmlu issa. F’dak is-sens, il-ġejjieni jinsab f’idejna. Mela ejjew nagħżlu b’mod għaqli. Ulied uliedna u dawk kollha li jgħixu fl-2050 ikollhom tassew għaliex jirringrazzjawna għal dan.

Geographic coverage

Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100