L-Ewropej ikomplu jgawdu ilmijiet għall-għawm ta’ kwalità għolja

Biddel il-lingwa
Press Release Ippubblikat 13 May 2015 Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016, 05:02 PM
Topics: ,
Ħamsa u disgħin fil-mija tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-Unjoni Ewropea fl-2014 laħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma. Il-kwalità tal-ilma kienet eċċellenti fi 83 % tas-siti, żieda ta’ kważi punti perċentwali meta mqabbel mal-2013.

 Image © Environmental Health Directorate, Malta

Ninsab sodisfatt bil-fatt li l-kwalità tal-ilmijiet għall-għawm fl-Ewropa hija konsistentement għolja u qed tkompli tiżdied. Dan jixhed li meta l-politiki huma ambizzjużi, definiti sew u implimentati tajjeb, jaħdmu u jikkontribwixxu għall-kwalità tal-ħajja tagħna.

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA

Is-siti għall-għawm kollha f’Ċipru, il-Lussemburgu, u Malta kellhom ilma ta’ kwalità eċċellenti. Dawn il-pajjiżi kienu segwiti mill-Greċja (97 %), il-Kroazja (94 %) u l-Ġermanja (90 %), li kollha għandhom proporzjon għoli ta’ siti b'ilma għall-għawm ta’ kwalità eċċellenti. Madwar l-Ewropa, ftit inqas minn 2 % tas-siti għall-għawm naqsu milli jissodisfaw l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma tad-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm, u ġew ikklassifikati bħala “ħżiena”.

Dawn ir-riżultati ġejjin mir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Kummissjoni Ewropea, li jqabbel l-kwalità tal-ilma għall-għawm permezz ta' kampjuni meħudha minn iktar minn 21 000 sit għall-għawm mal-kosta u 'l ġewwa minnha madwar l-UE, l-Isvizzera u l-Albanija fl-2014. Flimkien mar-rapport, l-EEA ippublikat mappa interattiva li turi l-prestazzjoni ta' kull sit għall-għawm.

Karmenu Vella, il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, qal:"F'xi ħin jew ieħor, ilkoll kemm aħna nqattgħu xi ħin fuq xi bajja bħala turisti.  Huwa ovvju li ilmijiet għall-għawm nodfa u sikuri huma importanti għalina biex nibqgħu f’saħħitna u l-aħbar tajba hi li l-ilmijiet għall-għawm qed ikomplu jitjiebu.  Għalhekk, meta jerġa' jmissek tmur tgħum ftakar li l-UE kellha rwol biex l-ilma għall-għawm tiegħek jinżamm sikur u nadif!"

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA, qal:"Ninsab sodisfatt bil-fatt li l-kwalità tal-ilmijiet għall-għawm fl-Ewropa hija konsistentement għolja u qed tkompli tiżdied. Dan jixhed li meta l-politiki huma ambizzjużi, definiti sew u implimentati tajjeb, jaħdmu u jikkontribwixxu għall-kwalità tal-ħajja tagħna."

L-ilma għall-għawm 2014: sejbiet ewlenin

  • Filwaqt li aktar minn 95% tas-siti tal-għawm laħqu r-rekwiżiti minimi, 83% laħqu dawk l-iktar stretti u kisbu l-livell "eċċellenti". 409 siti tal-għawm biss, li jikkorrispondu għal inqas minn 2 % tal-għadd total, ġew ivvalutati bħala li għandhom kwalità ħażina ta' ilma għall-għawm.
  • L-ogħla għadd ta’ siti għall-għawm bi kwalità tal-ilma ħażina nstabu fl-Italja (107 sit għall-għawm, 2 %), Franza (105 sit għall-għawm, 3 %) u Spanja (67 sit għall-għawm, 3 %).
  • B’mod ġenerali, il-bajjiet kostali jiksbu punteġġ għoli, bi kważi 97 % tas-siti fl-Ewropa li jilħqu l-istandards minimi u aktar minn 85 % iklassifikati bħala “eċċellenti”. Il-bajjiet kostali kollha fis-Slovenja, Malta u Ċipru kienu kklassifikati bħala eċċellenti.
  • Dan jista' jitqabbel mal-91 % tal-ilmijiet għall-għawm interni (lagi u xmajjar) li kisbu tal-inqas l-istandards minimi u aktar minn 78 % għandhom kwalità eċċellenti. Fil-Lussemburgu u l-Bulgarija, is-siti interni għall-għawm kollha ġew meqjusa eċċellenti, segwiti mid-Danimarka fejn 95 % tal-lagi għall-għawm kienu ta' kwalità eċċellenti. Il-Ġermanja kisbet kwalità eċċellenti f'92 % minn kważi 2 000 sit tal-għawm intern.

Sfond

L-awtoritajiet lokali jiġbru kampjuni tal-ilma minn siti għall-għawm magħżula matul l-istaġun kollu tal-għawm. Il-kampjuni imbgħad jiġu analizzati għal żewġ tipi ta’ batterji li jindikaw tniġġis mid-drenaġġ jew mill-bhejjem. L-ilma mniġġes jista’ ikollu impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, billi jekk jinbela’ jikkawża taqlib fl-istonku u dijarea.

Skont il-livelli ta’ batterji misjuba, il-kwalità tal-ilma għall-għawm tiġi kklassifikata bħala “eċċellenti”, “tajba”, “suffiċjenti” jew “ħażina”. L-EEA tipproduċi dan ir-rapport annwali bbażat fuq dejta mill-istaġun tal-għawm preċedenti, għalhekk ir-rapport ta’ din is-sena huwa kompilazzjoni ta’ dejta miġbura fis-sajf tal-2014, li tindika l-kwalità tal-ilma għall-għawm mistennija fl-2015.

Għal iktar informazzjoni:

Kontenut relatat

Related infographics

Mapep relatati

Pubblikazzjonijiet relatati

Ara wkoll

Geographic coverage

Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100