Ilma ta' kwalità eċċellenti fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa

Biddel il-lingwa
Press Release Ippubblikat 23 May 2014 Mibdul l-aħħar 03 Jun 2016, 05:01 PM
L-ilma fil-bajjiet, ix-xmajjar u l-lagi Ewropej kien ġeneralment ta’ kwalità għolja fl-2013, b’aktar minn 95 % ta’ dawn is-siti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi. Id-dejta turi li l-ilmijiet kostali kienu daqsxejn aħjar mill-ilmijiet interni għall-għawm.

 Image © Ivo Pervan, Hrvatska turistička zajednica (Croatian National Tourist Board)

Ma għadniex narmu kwantitajiet kbar ta’ drenaġġ direttament f’korpi tal-ilma. L-isfida tagħna llum ġejja mill-intensitajiet ta’ tniġġis fuq perjodu qasir li ġejjin minn xita qawwija u għargħar.

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA

Is-siti għall-għawm kollha f’Ċipru u l-Lussemburgu kienu meqjusa bħala “eċċellenti”. Dawn il-pajjiżi kienu segwiti minn Malta (99 % eċċellenti), il-Kroazja (95 %) u l-Greċja (93 %). Fl-estrem l-ieħor, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bl-ogħla proporzjon ta’ siti bi status “ħżiena” kienu l-Estonja (6 %), il-Pajjiżi l-Baxxi (5 %), il-Belġju (4 %), Franza (3 %), Spanja (3 %) u l-Irlanda (3 %).

Ir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) jivvaluta l-kwalità tal-ilma fi 22 000 sit għall-għawm madwar l-UE, l-Isvizzera u, għall-ewwel darba, fl-Albanija. Flimkien mar-rapport, l-EEA ippubblikat mappa interattiva li turi l-kundizzjoni ta' kull sit għall-għawm fl-2013.

Janez Potočnik, il-Kummissarju għall-Ambjent qal: “Huwa tajjeb li l-kwalità tal-ilmijiet Ewropej għall-għawm tkompli tkun ta’ standard għoli. Iżda b’riżorsa daqshekk prezzjuża bħall-ilma ma nistgħux noqogħdu idejna fuq żaqqna. Irridu nkomplu niżguraw li kemm l-ilma għall-għawm u l-ilma għax-xorb, kif ukoll l-ekosistemi akkwatiċi tagħna jkunu kompletament protetti.”

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA, qal: “L-ilma għall-għawm fl-Ewropa tjieb f’dawn l-aħħar għoxrin sena – ma għadniex narmu kwantitajiet kbar ta’ drenaġġ direttament f’korpi tal-ilma. L-isfida tagħna llum ġejja mill-intensitajiet ta’ tniġġis fuq perjodu qasir li ġejjin minn xita qawwija u għargħar. Dawn jistgħu jfawwru s-sistemi tad-drenaġġ u jkaxkru l-batterji tal-ħmieġ mill-art agrikola lejn ix-xmajjar u l-ibħra”.

L-awtoritajiet lokali jimmonitorjaw l-ilmijiet fis-siti tal-għawm billi jiġbru kampjuni fir-rebbiegħa u matul l-istaġun tal-għawm. L-ilmijiet għall-għawm jistgħu jiġu kklassifikati bħala “eċċellenti”, “tajbin”, “tajbin biżżejjed” jew “ħżiena”. Il-klassifikazzjonijiet huma bbażati fuq il-livelli ta’ żewġ tipi ta’ batterji li jindikaw tniġġis mid-drenaġġ jew mill-bhejjem. Jekk dawn il-batterji jinbelgħu jistgħu jikkawżaw mard (bħar-remettar u d-dijarea).

Il-klassifikazzjonijiet tal-ilma għall-għawm ma jqisux l-iskart, it-tniġġis u aspetti oħra li jagħmlu ħsara lill-ambjent naturali. Għalkemm il-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm huma nodfa biżżejjed biex tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem, ħafna ekosistemi f’korpi tal-ilma Ewropej jinsabu f’qagħda inkwetanti. Dan huwa evidenti fl-ibħra tal-Ewropa – valutazzjoni riċenti sabet li l-ekosistemi marittimi tal-Ewropa huma mhedda mit-tibdil fil-klima, mit-tniġġis, mis-sajd żejjed u mill-aċidifikazzjoni. Ħafna minn dawn ir-riskji mistennija li jiżdiedu.

L-ilma għall-għawm: sejbiet ewlenin

  • Għalkemm aktar minn 95 % tas-siti għall-għawm laħqu r-rekwiżiti minimi, 83 % biss laħqu l-livell aktar strett ta' “eċċellenti”.  2 % biss kienu ta’ kwalità ħażina.
  • Fl-2013, il-proporzjon tas-siti li ssodisfaw ir-rekwiżiti minimi kien bejn wieħed u ieħor l-istess bħal dak tal-2012. Madankollu, il-proporzjon ta’ siti “eċċellenti” żdied minn 79 % fl-2012 għal 83 % fl-2013.
  • Fil-bajjiet kostali, il-kwalità tal-ilma kienet daqsxejn aħjar, b’85 % tas-siti kklassifikati bħala eċċellenti. Il-bajjiet kostali kollha fis-Slovenja u Ċipru kienu kklassifikati bħala eċċellenti.
  • Il-kwalità tal-ilma għall-għawm fis-siti interni jidher li kienet kemxejn inqas mill-medja. Il-Lussemburgu kien l-uniku pajjiż li rċieva “eċċellenti” għas-siti tal-għawm interni kollha tiegħu, segwit mid-Danimarka b’94 % tas-siti bħala eċċellenti. Il-Ġermanja kisbet kwalità eċċellenti fi 92 % minn kważi 2 000 sit tal-għawm intern.

Għal aktar tagħrif żur

Kontenut relatat

Aħbarijiet u artikoli

Mapep relatati

Pubblikazzjonijiet relatati

Ara wkoll

Geographic coverage

Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dynamic

Temporal coverage

2014

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100