Erbgħin sena ta’ investimenti tejbu l-ilma għall-għawm tal-Ewropa

Biddel il-lingwa
Press Release Ippubblikat 20 May 2016 Mibdul l-aħħar 18 Jul 2016, 11:42 AM
L-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tiżgura ilma għall-għawm nadif u tajjeb għas-saħħa bdew erbgħin sena ilu, meta ħarġet l-ewwel Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm. Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm ippubblikat illum juri l-valur tal-leġiżlazzjoni u s-snin ta’ investiment fl-infrastruttura għad-drenaġġ u miżuri oħrajn għat-tnaqqis tat-tniġġis. Juri li l-kwalità tal-ilma għall-għawm tjiebet kontinwament maż-żmien, sal-punt li 96% tas-siti għall-għawm immonitorjati fl-Unjoni Ewropea laħqu l-istandards minimi tal-kwalità tal-ilma fl-2015.

 Image © Peter Kristensen

Il-valutazzjoni tagħna turi li l-kwalità tal-ilma għall-għawm tjiebet eċċezzjonalment tul is-snin. Kull ma jmur, l-ilma għall-għawm madwar l-Ewropa mhux biss laħaq ir-rekwiżiti minimi, iżda laħaq ukoll livelli eċċellenti. F’xi bliet, in-nies jistgħu jibbenefikaw ukoll mill-għawm f’banjijiet pubbliċi.

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA

 

Ir-rapport annwali dwar l-ilma għall-għawm mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Kummissjoni Ewropea jevalwa l-kwalità tal-ilma tal-għawm fl-2015, u jindika fejn hu mistenni li jkun tajjeb matul l-2016.

Ir-rapport fih analiżi ta' kampjuni tal-ilma meħuda minn iktar minn 21 000 sit għall-għawm kostali u interni minn madwar l-UE, l-Iżvizzera u l-Albanija li jindika jekk l-ilma ġiex ikkontaminat mit-tniggis fekali mid-drenaġġ jew mill-bhejjem.

Filwaqt li aktar minn 96 % tas-siti tal-għawm laħqu r-rekwiżiti minimi, aktar minn 84 % laħqu dawk l-iktar stretti u kisbu l-livell 'eċċellenti'. Bosta żoni turistiċi kbar u bliet bħal Blackpool, Kopenħagen u Munich wkoll bdew jibbenefikaw minn investimenti f’sistemi tad-drenaġġ imtejba, li qed iwasslu għal siti tal-għawm aktar nodfa fiż-żoni portwali, il-lokalitajiet fluvjali urbani u x-xtajtiet fil-qrib.

Karmenu Vella, il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, qal:"L-ilma għall-għawm Ewropew huwa 96% aċċettabbli u bi standard eċċellenti ta' 84%. Dan huwa r-riżultat ta’ 40 sena ta' investiment fl-infrastruttura tal-ilma u d-dranaġġ. Dan sinjal ta’ leġiżlazzjoni tal-UE li taħdem tajjeb. U huwa xhieda perfetta tal-fatt li żona ekonomika tant evoluta bħal tagħna tista' tipproduċi standards ambjentali daqstant għolja .”

Hans Bruyninckx, id-Direttur Eżekuttiv tal-EEA, qal:"Il-valutazzjoni tagħna turi li l-kwalità tal-ilma għall-għawm tjiebet eċċezzjonalment tul is-snin. Kull ma jmur, l-ilma għall-għawm madwar l-Ewropa mhux biss laħaq ir-rekwiżiti minimi, iżda laħaq ukoll livelli eċċellenti. F’xi bliet, in-nies jistgħu jibbenefikaw ukoll mill-għawm f’banjijiet pubbliċi.”

L-ilma għall-għawm tjieb kumplessivament biż-żmien. Fl-1991, 56 % tas-siti tal-ilma għall-għawm laħqu l-ogħla standards. Il-perċentwal tela' għal 87 % fl-2015, imsejjes fuq kważi 9 600 sit għall-għawm li ġew immonitorjati kull sena matul dan il-perjodu.

Sejbiet ewlenin oħra

  • Aktar minn 90 % tas-siti għall-għawm fi tmien Stati Membri kellhom ilma ta’ kwalità eċċellenti fl-2015: il-Lussemburgu (il-11-il sit għall-għawm kollha rrappurtati), Ċipru (99.1 % tas-siti tal-ilma għall-għawm), Malta (97.7 %), il-Greċja (97.2 %), il-Kroazja (94.2 %), l-Italja (90.6 %), il-Ġermanja (90.3 %) u l-Awstrija (90.2 %).
  • Madwar l-Ewropa, kienu biss 385 sit tal-għawm minn dawk ivvalutati li kellhom kwalità fqira ta’ ilma għall-għawm fl-2015. Is-sehem tassiti tal-ilma għall-għawm ikklassifikati bħala 'fqar' niżel għal 1.6 % fl-2015 minn 1.9 % fl-2014.
  • L-ogħla għadd ta’ siti għall-għawm bi kwalità tal-ilma ħażina nstabu fl-Italja (95 sit għall-għawm, 1.7 %), Franza (95 sit għall-għawm, 2.8 %) u Spanja (58 sit għall-għawm, 2.6 %).
  • Is-sehem tal-ilma għall-għawm bi kwalità eċċellenti żdied minn 78 % fl-2011 għal 84 % fl-2015.

  

Sfond

Għal attivitajiet ta’ rikreazzjoni bħalma huma l-għawm, il-kontaminazzjoni fekali hija kawża ta’ tħassib għas-saħħa pubblika. L-għawm f'bajjiet jew lagi kontaminati jista' jwassal għall-mard. Is-sorsi ewlenin tat-tniġġis huma d-drenaġġ u l-iskular tal-ilma mill-irziezet u l-art agrikoltura. Dan it-tniġġis jiżdied waqt ix-xita qawwija u l-għargħar minħabba t-tifwir tad-drenaġġ u l-ilma tad-drenaġġ imniġġes li jgħaddi għal ġox-xmajjar u l-baħar. Erbgħin sena ilu, kwantitajiet kbar ta’ drenaġġ mhux ikkontrollat, mhux ittrattat jew parzjalment ittrattat kienu jispiċċaw f'ħafna mill-ilmijiet tal-Ewropa.

L-istaġun tal-għawm tal-2015 kien l-ewwel darba li l-Istati Membri kollha tal-UE mmonitorjaw is-siti għall-għawm tagħhom skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva riveduta tal-Unjoni Ewropea dwar l-Ilma għall-Għawm (2006/7/KE). Id-direttiva tispeċifika jekk il-kwalità tal-ilma għall-għawm tistax tiġi kklassifikata bħala “eċċellenti”, “tajba”, “suffiċjenti” jew “fqira” skont il-livelli tal-batterji fekali misjuba .

L-eżitu tar-rapport se jkun fiċ-ċentru tal-#EUGreenWeek, mit-30 ta' Mejju sat-3 ta' Ġunju 2016, bħala parti mit-tema usa' ta' dis-sens, 'Ninvestu f'futur aktar ekoloġiku'.

Aktar tagħrif

Flimkien mar-rapport, l-EEA ippublikat mappa interattiva li turi l-prestazzjoni ta’ kull sit għall-għawm. Informazzjoni addizzjonali bħal rapporti tal-pajjiżi u d-Direttiva dwar l-Ilma għall-Għawm tinsab fuq is-siti dwar l-ilma għall-għawm taż-ŻEE jew tal-Kummissjoni Ewropea.

Kontenut relatat

Data visualisations

Mapep relatati

Pubblikazzjonijiet relatati

Ara wkoll

Geographic coverage

Albania, EU28, Cyprus, Estonia, Poland, Denmark, Luxembourg, Ireland, Netherlands, Belgium, Latvia, Malta, Germany, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Sweden, Greece, Portugal, Spain, Italy, Austria, Finland, Romania, United Kingdom, France, Lithuania, Slovenia, Slovakia, Croatia, Switzerland
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100