Governanza

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 17 Jun 2016, 11:03 AM
L-EEA hija ggvernata b'Bord u Bureau ta' Tmexxija, b'Kumitat Xjentifiku b'kapaċità li jagħti l-pariri. Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli lejn il-bord tat-tmexxija għall-implimentazzjoni tal-programmi u għat-tmexxija ta' kuljum tal-EEA.

EEA governance
Il-Bord ta' Tmexxija

Il-Bord ta' Tmexxija tal-EEA jikkonsisti f'rappreżentant minn kull pajjiż membru, żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni u żewġ personalitajiet xjentifiċi innominati mill-Parlament Ewropew. Fost il-kompiti tiegħu, il-Bord ta' Tmexxija jadotta l-programm ta' ħidma multi-annwali, il-programmi ta' ħidma annwali u r-rapporti annwali, japponta d-Direttur Eżekuttiv u jinnomina l-membri tal-kumitat xjentifiku. 

Bureau

Il-Bureau huwa kompost mill-President, sa ħames viċi-presidenti, rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni u wieħed mill-membri nnominati mill-Parlament Ewropew. Il-Bureau huwa ntitolat jieħu deċiżjonijiet eżekuttivi, neċessarji għall-operazzjoni effettiva tal-Aġenzija bejn il-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv

Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli lejn il-bord tat-tmexxija għall-implimentazzjoni tal-programmi u għat-tmexxija ta' kuljum tal-EEA.

Il-Kumitat Xjentifiku

Il-Kumitat Xjentifiku jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija u lid-Direttur Eżekuttiv.  Dan għandu tliet kompiti ewlenin:

  • Li jagħti opinjoni dwar il-programmi ta' ħidma multi-annwali u annwali tal-EEA;
  • Li jagħti opinjoni lid-Direttur Eżekuttiv għall-fini ta' reklutaġġ tal-impjegati xjentifiċi tal-Aġenzija;
  • Li jagħti parir u/jew opinjoni dwar kull materja xjentifika li tikkonċerna l-attività tal-Aġenzija, li l-bord ta' tmexxija jew id-Direttur Eżekuttiv jkunu għaddewlu.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100