Il-Pajjiżi u l-Eionet

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 11 Nov 2016, 02:29 PM
L-EEA issa għandha 33 pajjiż membru u sitt pajjiżi li jikooperaw. In-netwerk Ewropew tal-Informazzjoni u l-Osservazzjoni tal-ambjent (Eionet) huwa netwerk ta' sħubija tal-EEA u l-pajjiżi. L-EEA hija responsabbli għall-iżvilupp tan-netwerk u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. Sabiex jiġi mwettaq dan, l-EEA taħdem mill-viċin mal-punti fokali nazzjonali, li ħafna drabi huma l-aġenziji nazzjonali għall-ambjent jew il-ministeri għall-ambjent. Dawn huma responsabbli għall-koordinazzjoni tan-netwerks nazzjonali li jinvolvu ħafna istituzzjonijiet (madwar 350 b'kollox).

Il-pajjiżi membri u li jikkooperaw

It- 33 pajjiż membruu nbsp; jinkludu s-28 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Iżlanda, Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija.

Is-sitt pajjiżi tal-Balkani tal-Punent huma pajjiżi li jikkooperaw: l-Albanija, il-Bosnja- Ħerzegovina, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja kif ukoll il-Kosovo skont ir-Riżoluzzjoni 1244/99 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni huma integrati f’Eionet u huma appoġġati mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni.

L-EEA tinvolvi ruħha wkoll f’kooperazzjoni internazzjonali estensiva ’lil hinn mill-pajjiżi membri tagħha stess.

EEA member countries
Ikklikkja fuq il-mappa sabiex tkabbar il-veduta


In-netwerk Ewropew tal-Informazzjoni u l-Osservazzjoni tal-Ambjent (Eionet).

In-netwerk Ewropew tal-Informazzjoni u l-Osservazzjoni tal-ambjent (Eionet) huwa netwerk ta' sħubija tal-EEA u l-pajjiżi membri tagħha u li jikkooperaw magħha. L-EEA hija responsabbli għall-iżvilupp tan-netwerk u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tiegħu. Sabiex jiġi mwettaq dan, l-EEA taħdem mill-qrib mal-Punti Fokali Nazzjonali (NFPs), li ħafna drabi huma l-aġenziji nazzjonali għall-ambjent jew il-ministeri għall-ambjent fil-pajjiżi membri.

L-NFPs huma responsabbli għall-koordinazzjoni tan-netwerks taċ-Ċentri ta’ Referenza Nazzjonali (NRCs), li jlaqqgħu flimkien madwar 1000 espert minn aktar minn 350 istituzzjoni nazzjonali u korpi oħrajn li jitrattaw tagħrif ambjentali.

Minbarra NFPs u NRCs, attwalment Eionet ikopri sitt Ċentri Topiċi Ewropej (ETCs) fl-oqsma tal-arja u  t-tibdil fil-klima, id-diversità bioloġika, l-impatti tat-tibdil fil-klima, il-vulnerabbiltà u l-addattament, l-ilma, l-użu tal-art u informazzjoni u analiżi spazjali u l-konsum u l-produzzjoni sostennibbli.

Aktar informazzjoni:

Geographic coverage

Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Iceland, Switzerland, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Liechtenstein, Slovakia, Norway, Slovenia
Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100