5 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Pubblikazzjoni 6 - Konsum u produzzjoni sostenibbli
Located in Publications
Press Release Octet Stream Evidenza ta’ tibdil fil-klima fl-Ewropa tikkonferma ħtieġa urġenti għal addattament
It-tibdil fi-klima qiegħed jaffettwa r-reġjuni kollha fl-Ewropa, u jikkawża firxa wiesgħa ta’ impatti fuq is-soċjetà u fuq l-ambjent. Huma mistennija aktar impatti fil-ġejjieni, li ser jikkawżaw potenzjalment spejjeż kbar ta’ ħsara, skont l-aħħar valutazzjoni ppubblikata llum mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.
Located in Kamra tal-istampa News releases
Infographic Il-ħamrija u t-tibdil fil-klima
Il-ħamrija hija element importanti - u ħafna drabi traskurat - tas-sistema tal-klima. Hija t-tieni l-ikbar ħażna ta’ karbonju, jew ‘sink’, wara l-oċeani. Ir-restawr ta’ ekosistemi primarji fuq l-art, u użu sostenibbli ta’ l-art f’żoni urbani u rurali, jistgħu jgħinuna nnaqqsu u nadattaw għat-tibdil fil-klima.
Located in Kamra tal-istampa Informazzjoni grafika
Infographic It-tibdil fil-klima u l-agrikoltura
L-agrikoltura tikkontribwixxi kemm għat-tibdil fil-klima kif ukoll hija affettwata mit-tibdil fil-klima. L-UE teħtieġ li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha ta’ gassijiet serra mill-agrikoltura u taddatta s-sistema tagħha ta’ produzzjoni ta’ l-ikel biex tlaħħaq mat-tibdil fil-klima. Meta ffaċċjati b’domanda globali dejjem tikber u kompetizzjoni għal riżorsi, il-produzzjoni u l-konsum tal-ikel tal-UE jeħtieġu li wieħed jarahom f’kuntest iktar wiesa’, li jorbot l-agrikoltura, l-enerġija, u s-sigurtà ta’ l-ikel.
Located in Kamra tal-istampa Informazzjoni grafika
Infographic It-tibdil fil-klima u l-ibħra
It-tibdil fil-klima qiegħed isaħħan l-oċeani, jikkawża l-aċidifikazzjoni ta’ ambjenti marini, u jbiddel tendenzi tax-xita. Din il-kombinazzjoni ta’ fatturi ħafna drabi tiggrava l-impatti ta’ pressjonijiet oħrajn tal-bniedem fuq l-ibħra, u twassal għal tnaqqis fil-biodiversità fl-oċeani.
Located in Kamra tal-istampa Informazzjoni grafika
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100