Personīgie rīki

nākamais
iepriekšējais
temati

Uz saturu | Pāriet uz navigāciju

Sound and independent information
on the environment

Jūs atrodaties šeit: Sākums / Tēmas / Politikas instrumenti / EVA aktivitātes

EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 13.04.2011 18:49
Politikas efektivitātes novērtēšanai ir svarīga loma politiku izstrādē un uzlabošanā. Būtisks uzdevums ir novērtēt ES vides instrumentu efektus, kā arī noskaidrot, vai konkrēti pasākumi tiešām sekmējuši gaidīto rezultātu sasniegšanu. Mums ir jāuzdod grūti jautājumi, piemēram: vai vides politikas tiešām darbojas, vai tās ir rentablas? Ja nē, kā tās var uzlabot? Tie ir jautājumi, kurus EVA risina politikas efektivitātes un tirgus instrumentu jomā. Pašlaik īpaša uzmanība ir veltīta vides nodokļu reformas iespējām.

2001. gada ziņojums Ziņojums par vides pasākumiem: vai mēs darbojamies efektīvi? iedibināja metodoloģisko sistēmu EVA politikas iepriekšējam un retrospektīvam novērtējumam. Šo pieeju izmēģināja, novērtējot Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu un Direktīvu par atkritumu poligoniem. Turpinās pētījumi par tirgus instrumentu efektivitāti ilgtspējīgā resursu pārvaldībā un strukturālo un kohēzijas fondu ieviešanas efektivitāti.

Kopš 1996. gada EEA ir regulāri ziņojusi par pieredzi ar tirgus instrumentiem (MBI). Tas ietver pētījumu par vides nodokļu reformas ietekmi ne tikai uz nodarbinātību, bet arī uz jauninājumiem un konkurentspēju, un īpaši uz 'ekojauninājumu' stimulēšanu. Tas ietver pašreiz notiekošo pētījumu Eiropas vides nodokļa reforma Eiropas iedzīvotāju novecošanās kontekstā: saistība ar ekojauninājumiem un ar sadalījumu pa ģimenēm.

Kopā ar Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizāciju (OECD) EVA pārvalda OECD/EEA vides politikas ekonomisko instrumentu datu bāzi.. aptver informāciju par nodokļiem un nodevām/maksām, kas saistītas ar vidi, iepakojuma depozīta sistēmu, atsavināmām izmešu kvotām, videi draudzīgām dotācijām un brīvprātīgiem nolīgumiem. EVA ir atbildīga arī par informācijas vākšanu 15 EVA valstīs, kas nav OECD dalībvalstis.

Lai atbalstītu piesardzības principa pielietošanu, tiek gatavots grāmatas "Novēlojušās mācības no agriem brīdinājumiem" otrais izdevums. Tajā būs iekļauti konkrētu gadījumu pētījumi, ko veikuši eksperti cilvēku ekonomiskās aktivitātes kaitīguma jomā.

EEA vada arī aģentūru vadītāju tīkla sekretariātu, kas apvienoEiropas vides aizsardzības aģentūras.

Rūzveltam pieder izteiciens: "Nodokļi ir civilizētas sabiedrības rādītājs." Vai vides nodokļu reforma ir ilgtspējīgas sabiedrības rādītājs?

Jacqueline McGlade, Vispasaules konference par vides nodokļu sistēmu, 2007.

Geographic coverage

Komentāri

Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100