Personīgie rīki

nākamais
iepriekšējais
temati

Uz saturu | Pāriet uz navigāciju

Sound and independent information
on the environment

Jūs atrodaties šeit: Sākums / Tēmas / Enerģija / EVA aktivitātes enerģētikas jomā

EVA aktivitātes enerģētikas jomā

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 19.03.2012 12:01
Viena no galvenājām EVA aktivitātēm enerģētikas laukā ir vides apsvērumu integrācijas monitorings enerģētikas nozarē. Ik gadu tiek atjaunināta un publicēta enerģētikas un vides indikatoru kopa. Pamatojoties uz to, EVA regulāri publicē enerģētikas un vides ziņojumu, kā arī novērtējumus par sagaidāmajiem ieguvumiem videi un slodzi no dažādām atjaunojamās enerģijas daļām

Enerģētikas-vides rādītāji ir apkopoti atbilstīgi sešiem politikas jautājumiem:

  • Vai enerģijas lietošanas un ražošanas ietekme uz vidi samazinās?
  • Vai enerģijas izmantošana samazinās?
  • Cik ātri pieaug energoefektivitāte?
  • Vai notiek pāreja uz mazāk piesārņojošām degvielām?
  • Cik ātri tiek īstenotas atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas?
  • Vai vides izmaksas tiek labāk iekļautas cenu veidošanas sistēmā?

Šie rādītāji ir svarīgi arī, lai uzraudzītu ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, sagatavotu ES siltumnīcefekta gāzu datu bāzu ziņojumu Apvienoto Nāciju Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām (UNFCCC), un ziņotu par siltumnīcefekta gāzu emisiju tendencēm un prognozēm Eiropai atbilstoši Kioto protokolam.

EVA enerģētikas un vides ziņojums analizē šos būtiskos jautājumus integrēti - aplūkojot enerģijas ražošanu un patērēšanu, atjaunojamos enerģijas avotus, jaunās tehnoloģijas, energoefektivitāti, siltumnīcefekta gāzu emisijas un klimata maiņu. Šis ziņojums pamatojas uz enerģētikas un vides rādītāju kopu.

EVA veic arī vides ieguvumu un slodzes novērtējumus, kas tiek gaidīti no dažādām atjaunojamās enerģijas daļām kā daļas no kopējās enerģijas ražošanas uz 2010., 2020. un 2030. gadu. Tas ietver:

  • vides ieguvumu un ietekmju analīzi no dažādiem biomasas izmantošanas veidiem - transportam, apkurei un elektrības ražošanai;
  • vēja enerģijas potenciāla noteikšanu, kura ir pieejama Eiropā bez papildu slodzes radīšanas uz vidi.

Geographic coverage

Komentāri

Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100