Bioloģiskā daudzveidība

Mainīt valodu

Bioloģiskā daudzveidība aptver gēnu, sugu un ekosistēmu dažādību, kas veido dzīvību uz Zemes. Pašlaik mēs esam liecinieki nepārtrauktai bioloģiskās daudzveidības izzušanai, kas rada nopietnas sekas dabas pasaulei un cilvēka labklājībai. Galvenie cēloņi ir pārmaiņas dabīgajās dzīvotnēs. Tās izraisa intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas, celtniecība, izrakteņu ieguves karjeri, mežu, okeānu, upju, ezeru un augšņu pārmērīga izmantošana, svešu sugu invāzija, piesārņojums un - arvien pieaugošā veidā - globālā klimata pārmaiņas. Eiropa ir izvirzījusi mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu līdz 2010. gadam. Nesenie EVA novērtējumi rāda, ka bez nozīmīgām politiskām pūlēm ir maz iespējams, ka šis mērķis tiks sasniegts. More

Key facts and messages

Pārlūkot katalogu

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100