Kas mēs esam

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 11.08.2016 16:18
Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir Eiropas Savienības struktūra. Mūsu uzdevums ir sniegt pamatotu, neatkarīgu informāciju par vidi. Mēs esam nozīmīgākais informācijas avots tiem, kas ir iesaistīti vides politikas veidošanā, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī plašai sabiedrībai. Pašlaik EVA ir 33 dalībvalstis.

1990. gadā Eiropas Savienība pieņēma regulu, ar kuru izveidoja EVA. Tā stājās spēkā 1993. gadā, tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas par EVA atrašanās vietu Kopenhāgenā. Reāla darbība tika uzsākta 1994. gadā. Ar šo regulu izveidoja arī Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet).

EVA mandāts ir:

  • Palīdzēt Kopienai un dalībvalstīm pieņemt pamatotus lēmumus par vides uzlabošanu, vides apsvērumu iekļaušanu ekonomiskajā politikā un virzībai uz ilgtspējību
  • Koordinēt Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet)

Galvenie klienti ir Eiropas Savienības iestādes — Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Padome — un mūsu dalībvalstis. Papildus šai Eiropas politikas veidotāju galvenajai grupai, mēs sniedzam pakalpojumus arī citām ES iestādēm, piemēram, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Nozīmīgi mūsu informācijas lietotāji ir darījumu aprindu un akadēmiskās vides pārstāvji, kā arī nevalstiskās organizācijas un pārējā sabiedrība. Mēs cenšamies veidot abpusēju saziņu ar mūsu klientiem, lai pareizi noteiktu, kāda veida informācija viņiem nepieciešama un lai pārliecinātos, ka sniegtā informācija viņiem ir saprotama un noderīga.

Visiem aģentūras darbiniekiem attiecībās ar sabiedrību jāievēro “Labas administratīvās prakses kodekss”. To papildina Politika attiecībā uz interešu konfliktu pārvaldību un novēršanu un Krāpšanas apkarošanas stratēģija.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu plašāku informāciju.

Geographic coverage

Europe
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100