Personīgie rīki

nākamais
iepriekšējais
temati

Uz saturu | Pāriet uz navigāciju

Sound and independent information
on the environment

Jūs atrodaties šeit: Sākums / Par EVA / Vadība

Vadība

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 17.03.2015 16:06
EVA vada valde un birojs. Zinātniskajai komitejai ir padomdevēja loma. Izpilddirektors atskaitās valdei par programmu īstenošanu un par EVA ikdienas darbību.

EEA governance
Valde

EVA valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, divi Komisijas pārstāvji un divi ievērojami zinātnieki, ko ieceļ Eiropas Parlaments. Valdes pienākumos ietilpst daudzgadējās un ikgadējās darba programmas pieņemšana, ikgadējā pārskata pieņemšana, izpilddirektora iecelšana un zinātniskās komitejas locekļu izraudzīšanās 

Birojs

Birojā ir priekšsēdētājs, līdz pieciem vietniekiem, viens Komisijas pārstāvis un viens loceklis, kuru ieceļ Eiropas Parlaments. Birojs pieņem darba lēmumus, kas nepieciešami efektīvai Aģentūras darbībai valdes sanāksmju starplaikā.

Izpilddirektors

Izpilddirektors atskaitās valdei par programmu īstenošanu un EVA ikdienas darbību.

Zinātniskā komiteja

Zinātniskā komiteja konsultē valdi un izpilddirektoru.  Tai ir trīs galvenie uzdevumi:

  • Izteikt viedokli par EVA daudzgadējo un ikgadējo darba programmu;
  • Izteikt viedokli izpilddirektoram saistībā ar Aģentūras zinātniskā personāla pieņemšanu darbā;
  • Konsultēt un/vai sniegt viedokli par zinātniskiem jautājumiem saistībā ar Aģentūras darbību, kurus var uzdot valde vai izpilddirektors.

 

Geographic coverage

Copenhagen

Komentāri

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100