Asmeniniai įrankiai

Pranešimai
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Dažnumas: 3-4 e. laiškai per mėnesį.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
Twitter piktograma Twitter
Facebook piktograma Facebook
YouTube piktograma YouTube kanalas
RSS logotipas RSS kanalai
Daugiau

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


kitas
ankstesnis
punktai

Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Sound and independent information
on the environment

Jūs esate čia: Pradžia / Temos / Aplinkosauginės technologijos / Apie aplinkosaugos technologijas

Apie aplinkosaugos technologijas

Naftos kainoms toliau kylant ir didėjančiam anglies dvideginio kiekiui toliau kenkiant Žemės klimatui ir ekosistemoms, siekiant darniau plėtoti mūsų ekonomiką būtina įvaldyti aplinkosaugos technologijas.

Aplinkosaugos technologijos padeda mažinti žaliavų poreikį, suvartojamos energijos ir išmetamų teršalų kiekį, gauti vertingus šalutinius produktus ir mažinti atliekų šalinimo problemų skaičių. Jos skatina ekologinį efektyvumą, kitaip tariant mažesnėmis pastangomis padeda pasiekti geresnių rezultatų, padeda taikyti aplinkosaugos vadybos sistemas ir gamybos procesus padaryti švaresnius.

Europoje esama gerų galimybių plačiau taikyti naujausias energetikos, transporto ir medžiagų panaudojimo technologijas. Europos įmonės ypač stiprios atsinaujinančios energijos gamybos ir atliekų tvarkymo bei perdirbimo srityse. Čia jos užima atitinkamai 40 proc. ir 50 proc. pasaulio rinkos.

Aplinkosaugos technologijos taip pat naudojamos informacijai apie aplinką surinkti, pvz., taikant biologinės stebėsenos metodus stebimi ir renkami duomenys taršai, Žemės dangos pokyčiams arba poveikiui žmogaus sveikatai nustatyti.

Ateinantį dešimtmetį aplinkosaugos technologijos išmetamų šiltnamio dujų kiekį gali padėti sumažinti 25–80  proc., ozono sluoksnio irimą – 50 proc., aplinkos rūgštėjimą ir eutrofikaciją – 50 proc. Vandens pramonės įmonės turi kurti naujas ir rentabilias technologijas atsižvelgdamos į išorinį poveikį aplinkai ir energetinius aspektus. Reikšmingų technologinių laimėjimų ir rinkos plėtros tikimasi ir nedidelių energijos gavybos iš atliekų ir biomasės projektų srityje.

Norint suvokti aplinkosaugos technologijų potencialą būtina skatinti jų pripažinimą rinkoje. Tikrųjų medžiagų ir energijos gavybos, naudojimo ir šalinimo išlaidų nežinojimas tebėra nemaža kliūtis daugelio ekologinių naujovių diegimui.

Kad vartotojai ir investuotojai drąsiai rinktųsi pirkti ir finansuoti naujai rinkoje atsirandančius gaminius, jie turi geriau žinoti įvairių technologijų veiksmingumą ir aplinkai teikiamą naudą. Tam paskatinti Europos politikai šiuo metu tariasi, kaip būtų galima atitinkamai įvertinti naująsias technologijas.

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentarai

Prisijunk dabar!
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Šiuo metu mes turime 33048 abonentų. Dažnis: 3-4 laiškus per mėnesį.
Pranešimai archyvas
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100