Nors dirvožemis visuomenei yra toks pat svarbus kaip oras ir vanduo, dirvožemio degradacija toli gražu nesulaukia tokio dėmesio kaip kiti minėti elementai. Tačiau dirvožemis – tai pagrindas 90 proc. visų žmonių maisto produktų, gyvūnų pašaro, pluošto ir kuro. Jis išlaiko gyvenvietes ir yra žaliavų bei gruntinio vandens šaltinis. Didžiausios šios srities problemos Europoje yra viršutinio dirvožemio sluoksnio nykimas dėl erozijos arba statybų veiklos, užterštumas ir rūgštėjimas.

Dėmesio dirvožemio degradacijai trūkumas pasireiškia ne tik Europos direktyvų arba dirvožemio apsaugos tikslų stoka, bet ir duomenų negausumu. Nors nustatyta, kad visoje ES esama 300 000 užterštų arba galimai užterštų vietų, tiksliausi skaičiavimai rodo, kad iš viso jų yra 1,5 milijono.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100