Aplinkosaugos scenarijai

Pakeisti kalbą

Klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo ir gamtinių išteklių naudojimo problemos turi ilgalaikį poveikį, reikalaujantį ilgalaikių politinių sprendimų. Kad priimtume protingus strateginius sprendimus, turime stengtis numatyti ateitį ir suvokti aktualius, naujus ir nenumatytus reiškinius. Siekdami darniai vystyti Europą, turime žvelgti toliau dviejų ir daugiau teisėkūros ciklų. Tačiau tolima perspektyva reikalauja plačių pažiūrų: pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Europa, ilgainiui gali žymiai pasikeisti. Aplinkosaugos scenarijai, prognozės ir kiti perspektyviniai tyrimai padeda mums spręsti būsimų įvykių nutrūkstamumo ir nepastovumo klausimus ir formuoti ilgalaikę politiką. More

Key facts and messages

Naršyti katalogą

Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100