Asmeniniai įrankiai

Pranešimai
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Dažnumas: 3-4 e. laiškai per mėnesį.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
Twitter piktograma Twitter
Facebook piktograma Facebook
YouTube piktograma YouTube kanalas
RSS logotipas RSS kanalai
Daugiau

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


kitas
ankstesnis
punktai

Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Sound and independent information
on the environment

Jūs esate čia: Pradžia / Temos / Žemės naudojimas / EAA veikla

EAA veikla

Pakeisti kalbą
Norint suprasti santykį tarp žemės naudojimo ir poveikio aplinkai, būtina kelių lygių – pasaulinio, europinio ir šalių – informacija. Žemės naudojimo duomenys taip pat yra būtina sąlyga vietinio ir regioninio lygio teritorijų planavimui. EAA veikla daugiausia sutelkta ties Europos kraštovaizdžio ir teritorijų pokyčių vertinimais pasinaudojant žemės ir ekosistemų apskaitos priemonėmis ir geografinės informacijos sistemine analize. EAA taip pat pavesta parengti žemės naudojimo aplinkosauginių duomenų centrą, taip prisidedant prie bendrosios Europos aplinkos informacijos sistemos (SEIS).

Be kitų dalykų, EAA remia ES jūrinių sistemų ir dirvožemio teminių strategijų erdvės reikalavimus ir skiria ypatingą dėmesį žemės naudojimo pokyčiams ekologiškai jautriose srityse ir dirvožemio apsaugai.

Žemės dangos ir erdvinės analizės teminis centras (ETC-LUSI) teikia EAA techninę paramą rengiant atitinkamus rodiklius, sudarant Corine žemės dangos aprašus, žemės ir ekosistemų apskaitos (LEAC) taikmenims  ir geoerdvinei analizei.

Pagrindinis EAA duomenų šaltinis yra Corine žemės dangos duomenų rinkinys , parengtas 1990 m., 2000 m. ir 2006 m. Jis pagrįstas nusistovėjusius bendradarbiavimu su šalimis narėmis ir Pasauline aplinkos stebėsenos ir saugumo (GMES) sistema.

Remiantis informacija apie erdvę , žemės apskaitose , kurias rengia EAA, pateikiami įvairių tipų pokyčių dydžio, o kartu ir jų pasiskirstymo per visą Europos teritoriją vertinimai.

Žemės naudojimas dažnai sudaro kitų temų, pvz., prisitaikymo prie klimato kaitos, upių baseinų vadybos, perspektyvinės analizės, vartojimo ir gamybos struktūros, pakrančių sričių ir miestų aplinkos, analizės dalį.

EAA taip pat parengė interaktyviųjų žemėlapių ir daugialypės terpės produktų, pvz., žemės dangos duomenų ieškiklį . Su žeme susijusius terminus galima susirasti Eionet GEMET žodyne.

Žvelgiant į ateitį, PRELUDE (Perspektyvinė aplinkosauginė žemės naudojimo plėtros Europoje analizė) yra interaktyvi priemonė, kuria pateikiamas penkių skirtingų Europos žemės naudojimo scenarijų rinkinys.

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentarai

Prisijunk dabar!
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Šiuo metu mes turime 33088 abonentų. Dažnis: 3-4 laiškus per mėnesį.
Pranešimai archyvas
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100