Asmeniniai įrankiai

Pranešimai
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Dažnumas: 3-4 e. laiškai per mėnesį.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
Twitter piktograma Twitter
Facebook piktograma Facebook
YouTube piktograma YouTube kanalas
RSS logotipas RSS kanalai
Daugiau

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


kitas
ankstesnis
punktai

Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Sound and independent information
on the environment

Jūs esate čia: Pradžia / Temos / Klimato kaita / EAA veikla

EAA veikla

Pakeisti kalbą
Kaupdama informaciją apie klimato kaitą EAA padeda įgyvendinti Kioto protokolą Europos Sąjungoje, vertinti ES politiką ir rengti ilgalaikes strategijas, skirtas klimato kaitos padariniams sušvelninti ir prie jos prisitaikyti. EAA informacija (duomenys, rodikliai, vertinimai, planai) rengiama atsižvelgiant į šiltnamio dujų išmetimo tendencijas, politiką ir jos įgyvendinimo priemones, klimato kaitos poveikį ir prisitaikymo veiksmus Europoje. EAA siekia tapti pagrindiniu išmetamųjų šiltnamio dujų ir klimato kaitos poveikio duomenų centru Europoje.

Agentūros darbui šioje srityje vadovauja EAA Klimato kaitos ir energetikos darbo grupė. Ji artimai bendradarbiauja su Europos oro ir klimato kaitos teminiu centru ir EAA šalių tinklu (Eionet).

Šiltnamio dujų išmetimo stebėsena, apskaita ir ataskaitų rengimas

Savo veikla šiltnamio dujų išmetimo srityje EAA siekia paremti Kioto protokolo įgyvendinimą ES. Pagrindinė veikla ir produktai:

Poveikis ir prisitaikymas

EAA darbas, susijęs su klimato kaitos poveikiu ir prisitaikymu, apima:

Perspektyvos ir scenarijai

EAA taip pat padeda rengti ilgalaikes klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos strategijas rengdama perspektyvas ir scenarijų tyrimus 2020–2050 m. laikotarpiui, pvz.:

 

Klimato kaita taip pat yra viena iš prioritetinių sričių , kurios vertinimus atlieka EAA. Šie vertinimai apima:

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentarai

Prisijunk dabar!
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Šiuo metu mes turime 33064 abonentų. Dažnis: 3-4 laiškus per mėnesį.
Pranešimai archyvas
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100