Asmeniniai įrankiai

Pranešimai
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Dažnumas: 3-4 e. laiškai per mėnesį.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
Twitter piktograma Twitter
Facebook piktograma Facebook
YouTube piktograma YouTube kanalas
RSS logotipas RSS kanalai
Daugiau

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


kitas
ankstesnis
punktai

Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Sound and independent information
on the environment

Jūs esate čia: Pradžia / Apie EAA / Kas mes esame?

Kas mes esame?

Pakeisti kalbą
Europos aplinkos agentūra (EEA) – tai Europos Sąjungos agentūra. Mūsų užduotis – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. Mes esame pagrindinis informacijos šaltinis tiems, kurie rengia, tvirtina, įgyvendina ir vertina aplinkosaugos politiką, taip pat ir plačiajai visuomenei. Šiuo metu EEA vienija 32 šalis nares.

Reglamentą, kuriuo įsteigta EAA, Europos Sąjunga priėmė 1990 m. Jis įsigaliojo 1993 m. pabaigoje, iškart po to, kai EAA nuspręsta įkurti Kopenhagoje. Tikrasis darbas prasidėjo 1994 m. Minėtu reglamentu taip pat įsteigtas Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (Eionet).

EAA yra įgaliota:

  • padėti Bendrijai ir šalims narėms priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl aplinkos gerinimo, atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus formuojant ekonomikos politiką ir siekti darnaus vystymosi;
  • koordinuoti Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą (Eionet).

Pagrindiniai EEA klientai yra Europos Sąjungos institucijos –   Europos Komisija, Europos Parlamentas, Taryba – ir mūsų šalys narės. Be šios pagrindinės Europos politikos formuotojų grupės, talkiname ir kitoms ES institucijoms, pvz., Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Svarbūs mūsų informacijos naudotojai yra verslo bendruomenė, mokslo darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės grupės. Stengiamės palaikyti abipusį ryšį su savo klientais siekdami teisingai nustatyti jų informacijos poreikius ir užtikrinti, kad mūsų teikiama informacija būtų suprantama ir naudinga.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mus.

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentarai

Prisijunk dabar!
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Šiuo metu mes turime 33052 abonentų. Dažnis: 3-4 laiškus per mėnesį.
Pranešimai archyvas
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100