Asmeniniai įrankiai

Pranešimai
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Dažnumas: 3-4 e. laiškai per mėnesį.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
Twitter piktograma Twitter
Facebook piktograma Facebook
YouTube piktograma YouTube kanalas
RSS logotipas RSS kanalai
Daugiau

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


kitas
ankstesnis
punktai

Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Sound and independent information
on the environment

Jūs esate čia: Pradžia / Apie EAA / Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Pakeisti kalbą
Daugelis aplinkosaugos klausimų yra tarpvalstybinio pobūdžio, ne vienas jų – pasaulinio masto. Veiksmingai juos spręsti valstybės gali tik bendradarbiaudamos viena su kita. EAA prioritetiniais laiko šiuos pasaulinės svarbos klausimus: klimato kaitos, oro taršos, tausojančios gamybos ir vartojimo, biologinės įvairovės, sveikatos ir aplinkosaugos ir bendros aplinkosauginės informacijos sistemos.

EAA bendradarbiauja ir palaiko ryšius ne tik su 33 šalimis narėmis ir 6 bendradarbiaujančiomis Vakarų Balkanų šalimis , bet ir su savo kaimynais ir kitomis šalimis bei regionais, dalyvaujančiais ES kaimynystės politikoje.

Toliau pateikiamas EAA bendradarbiavimo iniciatyvų ir partnerysčių su regionais ir tarptautinėmis organizacijomis sąrašas.

 

Regioninis bendradarbiavimas

ES kaimynai ir jų kaimynai

  • Rytų kaimynai: Baltarusija, Moldova, Ukraina, Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Rusija
  • Pietų kaimynai (Viduržemio jūros regionas):  Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestinos savivalda, Sirija, Tunisas
  • Vidurinė Azija: Kazachstanas, Kirgizstanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas

 

Europos kaimynystės projektas
Vykdydama regioninio bendradarbiavimo politiką Europos aplinkos agentūra 2010–2014 m. įgyvendina ENPI-SEIS projektą, kurio pagrindinis tikslas skatinti aplinkos apsaugą šalyse, kurioms taikomos Europos kaimynystės ir partnerystės politikos priemonės (6 Europos kaimynystės politikoje dalyvaujančios Rytų šalys, Rusijos Federacija ir 9 Pietų šalys). Vienas iš konkrečių šio projekto tikslų – gerinti aplinkos stebėseną ir dalijimąsi duomenimis ir informacija bendros informacijos apie aplinką sistemos (SEIS) principų taikymą pamažu išplečiant į Europos kaimynines šalis.

Visas pasaulis

 

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Pasauliniu lygiu

Regioniniu lygiu

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentarai

Prisijunk dabar!
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Šiuo metu mes turime 33018 abonentų. Dažnis: 3-4 laiškus per mėnesį.
Pranešimai archyvas
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100