Asmeniniai įrankiai

Pranešimai
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Dažnumas: 3-4 e. laiškai per mėnesį.
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
Twitter piktograma Twitter
Facebook piktograma Facebook
YouTube piktograma YouTube kanalas
RSS logotipas RSS kanalai
Daugiau

Write to us Write to us

For the public:


For media and journalists:

Contact EEA staff
Contact the web team
FAQ

Call us Call us

Reception:

Phone: (+45) 33 36 71 00
Fax: (+45) 33 36 71 99


kitas
ankstesnis
punktai

Pereiti prie turinio. | Pereiti prie navigacijos

Sound and independent information
on the environment

Jūs esate čia: Pradžia / Apie EAA / Vadovaujamieji organai

Vadovaujamieji organai

Pakeisti kalbą
EAA vadovauja valdyba ir biuras, jiems pataria mokslinis komitetas. Vykdantysis direktorius atsiskaito valdybai už programų įgyvendinimą ir kasdienę EAA veiklą.

EEA governance
Valdyba

EAA valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos šalies narės, du Komisijos atstovai ir du Europos Parlamento skiriami mokslininkai. Valdyba tvirtina daugiametę darbo programą, metines darbo programas ir metines ataskaitas, skiria vykdantįjį direktorių ir mokslinio komiteto narius. 

Biuras

Biurą sudaro pirmininkas, jo pavaduotojai (ne daugiau kaip penki), vienas Komisijos atstovas ir vienas Europos Parlamento paskirtas narys. Biuras turi teisę priimti vykdomuosius sprendimus, užtikrinančius veiksmingą Agentūros veiklą nuo vieno valdybos posėdžio iki kito.

Vykdantysis direktorius

Vykdantysis direktorius atsiskaito valdybai už programų įgyvendinimą ir kasdienę EAA veiklą.

Mokslinis komitetas

Mokslinis komitetas konsultuoja valdybą ir vykdantįjį direktorių.  Pagrindinės trys jo užduotys yra:

  • rengti nuomones dėl EAA daugiamečių ir metinių darbo programų;
  • konsultuoti vykdantįjį direktorių agentūros mokslinių darbuotojų įdarbinimo klausimais;
  • valdybai arba vykdančiajam direktoriui pareikalavus, teikti rekomendacijas ir (arba) nuomones įvairiais moksliniais klausimais, susijusiais su agentūros veikla.

 

Geographical coverage

[+] Show Map

Komentarai

Prisijunk dabar!
Gaukite pranešimus apie naujų pranešimų, ir produktams. Šiuo metu mes turime 33136 abonentų. Dažnis: 3-4 laiškus per mėnesį.
Pranešimai archyvas
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100