Vadovaujamieji organai

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2016-06-17 11:03
EAA vadovauja valdyba ir biuras, jiems pataria mokslinis komitetas. Vykdantysis direktorius atsiskaito valdybai už programų įgyvendinimą ir kasdienę EAA veiklą.

EEA governance
Valdyba

EAA valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos šalies narės, du Komisijos atstovai ir du Europos Parlamento skiriami mokslininkai. Valdyba tvirtina daugiametę darbo programą, metines darbo programas ir metines ataskaitas, skiria vykdantįjį direktorių ir mokslinio komiteto narius. 

Biuras

Biurą sudaro pirmininkas, jo pavaduotojai (ne daugiau kaip penki), vienas Komisijos atstovas ir vienas Europos Parlamento paskirtas narys. Biuras turi teisę priimti vykdomuosius sprendimus, užtikrinančius veiksmingą Agentūros veiklą nuo vieno valdybos posėdžio iki kito.

Vykdantysis direktorius

Vykdantysis direktorius atsiskaito valdybai už programų įgyvendinimą ir kasdienę EAA veiklą.

Mokslinis komitetas

Mokslinis komitetas konsultuoja valdybą ir vykdantįjį direktorių.  Pagrindinės trys jo užduotys yra:

  • rengti nuomones dėl EAA daugiamečių ir metinių darbo programų;
  • konsultuoti vykdantįjį direktorių agentūros mokslinių darbuotojų įdarbinimo klausimais;
  • valdybai arba vykdančiajam direktoriui pareikalavus, teikti rekomendacijas ir (arba) nuomones įvairiais moksliniais klausimais, susijusiais su agentūros veikla.

 

Geographic coverage

Capital Region, Denmark
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100