Personal tools

next
previous
items

Skip to content. | Skip to navigation

Sound and independent information
on the environment

You are here: Home / Legal notices / Copyright notice

Fógra dlíthiúil

Change language
Page Last modified 11 Apr 2014, 03:28 PM

Mura sonraítear a mhalairt, is ceadmhach inneachar ó shuíomh gréasáin an GEC a athúsáid ar mhaithe le cuspóirí tráchtála nó neamhthráchtála saor in aisce, má aithnítear an fhoinse.

Is é seo a leanas beartas athúsáide an GCE Treoir 2003/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar an athúsáid d'fhaisnéis na hearnála poiblí ar fud an Aontais Eorpaigh agus Cinneadh an Choimisiúin 2006/291/CE, Euratom ar an athúsáid d'fhaisnéis an Choimisiúin.

Ní ghlacann an GCE le freagracht ná dliteanas ar bith as an athúsáid d'inneachar inrochtana ar a suíomh gréasáin.

Is féidir aon fhiosrú faoi athúsáid an inneachair ar shuíomh gréasáin an GCE a sheoladh chuig Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Teil +45 33 36 71 00, Facs +45 33 36 71 99, r-phost cóipchearta@eea.europa.eu.

 

Geographic coverage

Europe
Document Actions

Comments

Subscriptions
Sign up to receive our reports (print and/or electronic) and quarterly e-newsletter.
Follow us
 
 
 
 
 
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100