Az EEA tevékenységei

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2016. április 22., 11:08
Az EEA munkája jobbára a környezeti zajról szóló irányelvhez kapcsolódik. Az Európai Bizottságot a zajra vonatkozó adatok kezelésében, illetve a zajnak való kitettség felmérésében támogatja.

A környezeti zajról szóló irányelv értelmében számos adatfolyamról kell jelentést adni. Az EEA az elektronikus jelentési mechanizmusra tett javaslat 2007. eleji kidolgozása során segítséget nyújtott a Bizottságnak. A mechanizmus összhangban van az EEA saját jelentési rendszerével. A tagállamok által eddig jelentett információkat az EEA felülvizsgálta, azok a Bizottság CIRCA webhelyén elérhetők.

Az EEA 2001-ben kiadta a közlekedés által keltett zajnak kitett emberek számára vonatkozó első becslését. Ennek a mutatónak a kidolgozása a Szállítási és Környezeti Jelentések Mechanizmusa (TERM) keretében történt.

A zajnak való kitettség következő felmérése a 2007-ig a tagállamok által a környezeti zajról szóló irányelv értelmében jelentett információkon fog alapulni. Ez lesz az első olyan alkalom, amellyel a tagállamok az adott szintű zajoknak való kitettségről tesznek jelentést. Az irányelv értelmében a Bizottságnak létre kell hoznia a jelentett információkat tároló adatbázist. Az EEA támogatást nyújt ehhez a munkához.

Az EEA vezeti az EU zajnak való kitettség felmérésével foglalkozó munkacsoportját (WG AEN) – a környezeti zajról szóló irányelv értelmében ez dolgozta ki a zaj feltérképezéséhez adott útmutatást. Az EEA szorosan együttműködik a földhasználati és területi információs európai témaközponttal, illetve a saját országokat összefogó hálózatával (Eionet).

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések
Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100