Ön itt áll: Főoldal / Témák / Ipar / Ipar

Ipar

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2013. december 09., 14:24
Az európai ipar környezetvédelmi teljesítménye az elmúlt évtizedekben javuló tendenciát mutatott. A változásoknak több oka van: szigorúbb környezetvédelmi jogszabályok, az energiahatékonyság javulása, az európai ipar általános hajlama a nehéz, szennyezőbb gyártási technikáktól való eltávolodásra és a vállalatok önkéntes részvétele a környezeti hatásaik csökkentését célzó programokban. A javuló eredmények ellenére azonban az ipar még mindig jelentős terhet jelent környezetünk számára az ágazat által termelt szennyezés és hulladék miatt.

Európa ipari ágazata számos fontos gazdasági és társadalmi előnnyel jár: árukat és termékeket állít elő, munkahelyeket teremt és adóbevételt jelent az államok számára. Európa legnagyobb ipari létesítményei azonban nagy szerepet játszanak a káros légyszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátásában, és ezen túl más fontos környezeti hatásokkal is bírnak, mint például víz- és talajszennyező anyagok kibocsátása, hulladéktermelés és energiafelhasználás.

Az Európai Unió szakpolitikái

Az Európai Unióban az ipar több éve jogilag szabályozott. Számos uniós szakpolitika szab határt az ipari tevékenységek emberi egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak és segíti elő a fenntartható tevékenységek kialakítását. 2010-ben az Európai Unió elfogadta az ipari kibocsátásokról szóló irányelvet, amely a nagy ipari létesítményeket a lég-, víz- és talajszennyező anyagok, valamint az ipari és mezőgazdasági létesítményekből származó hulladékok kibocsátásának elkerülésére vagy a lehető legalacsonyabbra való csökkentésére kötelezi. Ezen okból mintegy 52 ezer ipari létesítmény üzemeltetőjének kell integrált engedélyt beszereznie az EU tagállamainak hatóságaitól.

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) európai szinten a legátfogóbb nyilvántartás a főbb ipari tevékenységek szennyezéséről. Európa-szerte mintegy 29 ezer ipari létesítményről tartalmaz éves adatokat a lég-, víz- és talajszennyező anyagok kibocsátásának mennyiségéről, valamint a szennyvizekben található hulladéknak és szennyezőanyagoknak az ipari telephelyekről való elszállításáról.

A kibocsátási egységek európai uniós kereskedelmi rendszere (EU ETS) az Európai Unió éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló szakpolitikájának sarokköve és az ipari üvegházhatásúgáz-kibocsátás költséghatékony csökkentésének kulcsfontosságú eszköze. A rendszer 30 ország körülbelül 11 ezer erőművét és ipari telepét foglalja magába.

Ipari kezdeményezések

Az ipar környezeti hatásainak csökkentése érdekében vezették be a fenntarthatósági kritériumokat. Ilyen ipari kezdeményezés például a környezeti gazdálkodás gyakorlatainak a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszeren (EMAS) és az ISO14001 szabványon keresztül történő széles körű bevezetése, valamint az, hogy a vállalatok önkéntes módon társadalmi felelősségvállalási kezdeményezéseket vezettek be – ilyen például a vegyipart érintő Felelős kezelés (Responsible Care) kezdeményezés, a Világszintű e-fenntarthatóság kezdeményezés (Global e-Sustainability Initiative, GeSI), valamint a Nemzetközi Bányászati és Fémipari Tanács anyaggazdálkodási politikája.

Az EEA tevékenységei

Az EEA iparra irányuló munkája egy sor ipari adatgyűjtéssel és vizsgálattal kapcsolatos tevékenységet foglal magában: nagy tüzelőberendezések, az E-PRTR és az EU ETS. 2012-ben az Ügynökség kiterjeszti tevékenységét az államok ózonlebontó anyagokkal és fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adatszolgáltatásának koordinálására is.

Jövőbeli tevékenységek

Az Európa 2020 stratégia keretében a hét kiemelt kezdeményezésből kettő különös fontossággal bír az ipar számára: az “Erőforrás-hatékony Európa” és az “Iparpolitika a globalizáció korában”. Az első kiemelt kezdeményezés szerint a gazdasági növekedést függetleníteni kell az erőforrás-felhasználástól, és a cél az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony és megújuló energiát használó gazdaság felé való közeledés. A második a vállalkozásokat támogató politikai környezet kialakításáról szól, különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) esetében, miközben ösztönözni kell az erős és fenntartható ipari bázis kialakítását. A stratégia keretében az Európai Bizottság 2011 októberében kiadta a vállalatok társadalmi felelősségére vonatkozó új politikai irányvonalát.

A fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló 2008-as cselekvési terv egy sor javaslatot tartalmaz a termékek környezeti hatásai javításának és a fenntarthatóbb áruk és termelési technológiák iránti kereslet ösztönzésének témakörében. Ezen kívül igyekszik elősegíteni azt, hogy az Európai Unió ipara – például a fenntartható termékpolitikán vagy az ökoinnováción keresztül – ki tudja használni az innovációs lehetőségeket.

Az elkövetkező években az Európai Bizottság figyelme a jogszabályok, különösen az ipari kibocsátásokról szóló irányelv eredményesebb végrehajtására fog összpontosulni. Ez többek között az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó, az azokkal kapcsolatos kibocsátási határértékeket meghatározó következtetések Bizottság általi elfogadását, a kapcsolódó létesítmények környezetvédelmi vizsgálati terveinek kidolgozását, valamint az irányelvben meghatározott kibocsátási határértékek vállalatok általi betartását jelenti, különösen a nagy tüzelőberendezések tekintetében, amelyekre vonatkozóan szigorúbb határértékeket állapít meg, mint a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó irányelv.

2012-ben a Bizottság felülvizsgálja a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési tervet, és megvizsgálja a környezetbarát tervezésről szóló irányelv kiterjesztésének lehetséges irányait. Az Európa 2020 stratégia keretében pedig egy, a kulcsfontosságú környezeti technológiák kereskedelmi forgalomba hozatalának és bevezetésének biztosítására irányuló ökoinnovációs cselekvési terv indítását tervezik.

Kapcsolódó hivatkozások

Geographic coverage

Europe
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések
Feliratkozások
Feliratkozás jelentések (nyomtatott és/vagy elektronikus formátumban) és negyedéves hírlevél.
Kövessen minket
 
 
 
 
 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100