Az energiáról

Lap Utolsó módosítás 2016. június 03., 02:52
Az energia személyes kényelmet és mobilitást biztosít az emberek számára, emellett az ipari, kereskedelmi és társadalmi vagyon szempontjából is alapvető fontossággal bír. Másfelől viszont az energia előállítása és felhasználása során a környezetre jelentős terhek hárulnak (ideértve a hő és az elektromos áram termelését, a kőolaj finomítását és háztartásokban való végfelhasználását, a szolgáltatásokat, az ipart és a közlekedést). Ilyen terhek az üvegházhatást okozó gázok és a légszennyező anyagok kibocsátása, a földhasználat, a hulladéktermelés és az olajkiömlések. Ezek szerepet játszanak az éghajlatváltozásban, rombolják a természetes ökoszisztémákat és a mesterséges környezetet, valamint nem kívánatos hatással vannak az emberi egészségre.

 

A fosszilis tüzelőanyagok emberi tevékenységek során való elégetése nagy mértékben okolható a légkörben koncentrálódó széndioxid (CO2) mennyiségének növekedéséért, illetve a világ hőmérsékletének ebből adódó emelkedéséért és az éghajlatváltozásért. Az energia iránti igény növekedése a CO2 felhalmozódásához vezet, az energiatermelés módjából adódóan ugyanis ez a legfontosabb üvegházhatást okozó gáz. Energiaigényének kielégítésében a legtöbb ország fosszilis tüzelőanyagokra (olajra, gázra és kőszénre) támaszkodik. Ahhoz, hogy a folyamat során felszabaduló hőt energiává lehessen átalakítani, ezeket a tüzelőanyagokat el kell égetni. A tüzelőanyagban lévő szén oxigénnel lép reakcióba, így CO2 gáz keletkezik, ami a légkörbe szabadul ki. Szabadulnak fel légszennyező anyagok (kéndioxid, nitrogénoxidok és részecskék) is, azaz a levegő minőségét más hatások is befolyásolják. Az elektromos áramot és hőt termelő erőművekben végrehajtott műszaki lépéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően azonban a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége az utóbbi néhány évtized során lecsökkent.

A gazdaság – és ezzel együtt az energiafogyasztás is – továbbra is növekvőben van. Az ásványi tüzelőanyagok még mindig túlsúlyban vannak – az átlagos európai polgár energiaszükségletének kielégítése mintegy 79%-ban kőszén, gáz és olaj révén történik. Nagyjából 13% származik atomerőművekből, míg a fennmaradó 8% a gyorsan növekvő megújuló (különösen szél- és nap) energiából.

Az átlagos európai polgár évente 3,7 tonna olajnak megfelelő mennyiséget használ fel elektromos áram, fűtés és közlekedés formájában. Ez 7,8 tonna energiatermeléshez kapcsolódó CO2 kibocsátásának felel meg. Ezen a téren az egyes országok között – részben a megújuló energiaforrások felhasználásának elterjedése függvényében – nagy eltérések vannak. Az energiát igénylő ágazatok közül 1990 óta a közlekedés nőtt meg a legnagyobb mértékben, jelenleg ez az energia legnagyobb fogyasztója.
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100