Személyes eszközök

következő
előző
tételek

Ugrás a tartalomhoz. | Ugrás a navigációhoz

Sound and independent information
on the environment

Ön itt áll: Főoldal / Témák / Légszennyezés / Szakpolitikai összefüggések

Szakpolitikai összefüggések

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2014. december 15., 11:14
A hatodik környezetvédelmi cselekvési program (6. EAP) célja az Európai Unióban olyan szintű levegőminőséget elérni, amely nem jár együtt az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt elfogadhatatlan hatásokkal és kockázatokkal. Az EU a légszennyezésnek való kitettségének enyhítése érdekében számos szinten cselekszik: a jogalkotás, a légszennyezésért felelős ágazatokkal való együttműködés, a nemzeti, regionális hatóságok és a nem kormányzati szervezetek, valamint kutatás révén. Az EU szakpolitikájának célja a légszennyezésnek való kitettséget a kibocsátás visszaszorítása és a levegőminőségi célértékek megállapítása révén enyhíteni.

A 6. EAP keretén belül elindított Tiszta levegőt Európának (CAFE) program a légszennyezés tekintetében hosszú távú, stratégiai és integrált politikai tanácsokkal szolgál. A CAFE program által alátámasztott 2005. évi légszennyezésre vonatkozó tematikus stratégia a 2020-ig tartó európai levegőminőségi szakpolitika terén nagyra törő, ám mégis költséghatékony célkitűzéseket és intézkedéseket vezet be.

Légszennyező anyagok kibocsátása

A légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló irányelv (NEC irányelv) a tagállamok szintjén írja elő az emberi egészségre és a környezetre káros négy alapvető légszennyező anyagra (a nitrogénoxidokra, a kéndioxidra, a nem metán illékony szerves vegyületekre és az ammóniára) vonatkozó legnagyobb megengedett kibocsátási szinteket (azaz határértékeket). Az Európai Bizottság 2008. végén javaslatot fog tenni a NEC irányelv felülvizsgálatára. További részletek itt olvashatók.

Az EU más kulcsfontosságú jogszabályainak célja az adott forrásokból kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének csökkentése. Ilyen források például a következők:

A légszennyező anyagok kibocsátásának problémájával nemzetközi szinten a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló UNECE egyezmény (az LRTAP egyezmény), illetve annak jegyzőkönyvei foglalkoznak. Az LTRAP egyezmény keretén belül megfogalmazott „több szennyezőt érintő” Göteborgi Jegyzőkönyv az EU NEC irányelvében rögzített nemzeti kibocsátási határértékekkel egyező, illetve azoknál kevésbé nagyra törő értékeket rögzít.

Levegőminőség

Az EU új levegőminőségi irányelve, a környezeti levegő minőségéről és a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló irányelv egyike a légszennyezésre vonatkozó tematikus stratégia keretén belül a légszennyezés problémáját kezelő, megvalósított kulcsintézkedéseknek. Ez az első olyan EU irányelv, amely a PM2.5 (finom részecskés anyag) környezeti koncentrációjára vonatkozóan határértékeket állapít meg. Emellett egy irányelv egységes szerkezetébe foglal különféle már korábban is létező, a levegő minőségével foglalkozó jogi aktusokat is. A kormányok (2008. június 11-étől számítva) két évet kaptak arra, hogy jogszabályaikat összhangba hozzák az irányelv rendelkezéseivel.

Addig az EU már létező levegőminőségi szakpolitikai kerete marad érvényben. Ez a jogszabály az egészségen alapuló szabványokat és célkitűzéseket állított fel számos légszennyező anyag tekintetében, emellett tartalmazza a következőket is:

  • A levegőminőségről szóló keretirányelv: Ez leírja a tagállamokban végzett levegőminőségi értékelés és gazdálkodás alapelveit. Az irányelv felsorolja azokat a légszennyező anyagokat is, amelyekre a későbbi jogszabályokban (a négy „leány” irányelvben) kidolgozott és rögzített levegőminőségi szabványok és célkitűzések vonatkoznak.
  • Az „információcseréről” szóló határozat: Ez a tagállamokban a környezeti levegőszennyezés mérését végző hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjét írja elő.

További információ a légszennyezési szakpolitikáról és a jogszabályokról: Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága

Geographic coverage

Europe
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések

Megjegyzések, vélemények

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánia
Telefon +45 3336 7100