Urbani okoliš

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2016-06-03 03:32
Europa je zajednica manjih i većih gradova. Oko 75 % stanovništva EU-a odabralo je urbana područja kao svoje prebivalište. No utjecaji urbanizacije šire se i izvan granica gradova. Europljani su prihvatili urbani način života i koriste pogodnosti grada kao što su kulturne, obrazovne i zdravstvene usluge. Iako su gradovi pokretači europskog gospodarstva i tvorci europskog bogatstva, istovremeno značajno ovise o resursima okolnih regija koje ispunjavaju njihove potrebe za resursima poput energije, vode i hrane te koje zbrinjavaju otpad i štetne emisije.

Urbanizacija u Europi trajni je fenomen, u smislu širenja gradskih zemljišta i povećanja udjela stanovništva. Dok se urbani rast diljem Europe pojavljuje u raznim oblicima, granica između urbanog i ruralnog sve je manje jasna. U današnje vrijeme, periurbana područja povećavaju se mnogo brže nego tradicionalni gradovi s jezgrom. Projekt odnosa u korištenju tla u periurbanim područjima  (eng. Peri-Urban Land Use Relationships Project - PLUREL) pokrenut je radi razvoja novih strategija i alata za planiranje i predviđanje koji su ključni za razvoj održivih odnosa ruralno-urbanog korištenja tla.

Ekološki izazovi i mogućnosti urbanizacije usko su povezani. Mnogi se gradovi teško nose s društvenim, gospodarskim i ekološkim problemima koji su rezultat poteškoća proizašlih iz prenapučenosti ili pada broja stanovnika, društvenih nejednakosti, zagađenja i prometa. S druge strane, blizina drugih ljudi, posla i usluga nudi mogućnosti izgradnje resursno učinkovite Europe. Već sada gustoća naseljenosti u gradovima omogućava kraći put do posla i usluga te više hodanja, vožnje biciklom ili korištenja javnog prijevoza, a stanovi u kućama za više obitelji ili u stambenim zgradama zahtijevaju manje toplinske energije i površine po osobi. Kao rezultat, stanovnici gradova prosječno koriste manje energije i zauzimaju manje tla po glavi stanovnika od žitelja sela.

Pronalazak ravnoteže između gustoće i kompaktnosti s jedne strane te kvalitete života u zdravom urbanom okolišu s druge glavni je izazov europskih urbanih područja.

Politika Europske unije

Gradovi su značajni za Europu u cjelini. Europska politika mora omogućiti manjim i većim gradovima da svojim područjima upravljaju na održiv način. Održivi gradovi čine osnovicu za postizanje resursne učinkovitosti u Europi, što je važan cilj strategije Europa 2020.

Integriranje politike na europskoj i lokalnoj razini te novi oblici upravljanja ključni su za najbolje iskorištavanje urbanizacije. Inicijative Europske komisije poput Nagrade za europski zeleni glavni grad ili Sporazum gradonačelnika, u kojima gradovi dobrovoljno surađuju s EU-om označavaju novi smjer u politici. Gradovi provode Tematsku strategiju o urbanom okolišu i dopunjuju politike EU-a koje se izravno odnose na gradove, poput direktiva o kvaliteti zraka, zagađenju okoliša bukom i urbanim otpadnim vodama, ili neizravno, poput Direktive o poplavama.

Ta politika predstavlja tzv. „urbani program” Europe koji obuhvaća i urbanu politiku EU-a iz drugih područja, poput Lajpciške povelje o održivim europskim gradovima, dio kohezijske politike vezan uz urbanizam ili Akcijski plan o urbanoj mobilnosti.

Aktivnosti Europske agencije za okoliš

EEA redovito ocjenjuje urbani okoliš u Europi odnosno trendove u prenamjeni zemljišta, potrošnji i kvaliteti okoliša, primjerice u tematskoj procjeni Izvješća o stanju okoliša iz 2010. - Urbani okoliš. Cilj EEA jest smještanje urbanog okoliša u širi kontekst omogućavanja Kvalitete života u manjim i većim gradovima u Europi, koja je povezana s društveno-gospodarskom i kulturnom dimenzijom.

EEA prikuplja i čuva zbirke podataka o urbanim područjima diljem Europe, kao što su Urban Atlas, AirBase i Služba za promatranje i informacije o buci za Europu (eng. Noise Observation and Information Service for Europe (NOISE)). Ti su podaci navedeni zajedno sa zbirkama podataka o urbanim područjima drugih europskih organizacija na internetskoj platformi Integrirani nadzor urbanih područja u Europi (eng. Integrated Urban Monitoring in Europe, IUME), na kojoj EEA surađuje s drugim sudionicima iz Europe radi poboljšanja baze podataka o urbanim područjima.

Vizija

U svojim procjenama EEA trenutačno prelazi s procjene pojedinih urbanih elemenata, poput korištenja tla u urbanim područjima ili kvalitete zraka, na sveobuhvatan pojam – urbani metabolizam. Ovaj pojam omogućuje opis funkcionalnosti urbanih područja i procjenu utjecaja na okoliš urbanih struktura i trajnih procesa urbanizacije. Takve procjene ključne su za tvorce politika kojima se želi temeljito iskoristiti potencijale resursne učinkovitosti urbanih područja za Europu.

Geographic coverage

Europe
Radnje vezane za dokument
Filed under: ,
Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100