Električna vozila: ususret održivom sustavu mobilnosti

Moderno društvo ovisi o kretanju robe i ljudi, no današnji prijevozni sustavi imaju negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš. Razgovarali smo s Magdalenom Jóźwickom, voditeljicom projekta za izradu nadolazećeg izvješća o električnim vozilima, o ekološkim prednostima i izazovima korištenja električne energije kao alternative konvencionalnim gorivima za vozila.

Pročitajte više

Nakon Pariza: ostvarenje cilja o niskougljičnom gospodarstvu

Svijet je prošloga prosinca u Parizu postavio ambiciozan cilj: ograničenje porasta prosječne globalne temperature na razini znatno nižoj od 2 stupnja, s ciljem ograničavanja porasta na razini od 1,5 stupnjeva iznad razine iz predindustrijskog doba. Na sastanku na vrhu skupine G20 održanom ranije ovoga mjeseca, Kina i Sjedinjene Američke Države najavile su da će se službeno obvezati na pristupanje Sporazumu iz Pariza. To je velik napredak u međunarodnim nastojanjima za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i ograničavanjem globalnog zagrijavanja. Međutim, trenutačne obveze smanjivanja koje su države potpisnice preuzele za sada nisu dostatne za postizanje tog ambicioznog cilja.

Pročitajte više

Obnovljiva energija: ključ niskougljične budućnosti Europe

Budućnost obnovljivih izvora energije obećavajuća je zbog njihove sve važnije uloge u nastojanjima Europe da smanji ovisnost o fosilnim gorivima. O nadolazećim mogućnostima i izazovima čiste energije razgovarali smo s Mihaijem Tomescuom, stručnjakom za energiju u Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Razumijevanje okolišnih problema u budućnosti

Informacije koje moraju prenositi podaci o okolišu znatno su se mijenjale u posljednja četiri desetljeća. Složena priroda degradacije okoliša zahtjeva sustavniju analizu i odgovarajuće podatke koji će je poduprijeti. Stoga rad Europske agencije za okoliš posljednjih godina sve više obuhvaća sustavne analize i u tom smislu nastavit ćemo s identifikacijom novih, zahtjevnih tema i sudjelovanjem u širenju primjerenih znanja.

Pročitajte više

Pomak s gospodarenja otpadom na zeleno gospodarstvo

Naša trenutačna potrošnja resursa nije održiva i time opterećujemo svoj planet. Mjerama koje nadilaze politike o gospodarenju otpadom i usmjeravanjem na ekološki dizajn, inovacije i ulaganja trebamo olakšati prijelaz prema kružnom, zelenom gospodarstvu. Istraživanjima se mogu poticati inovacije ne samo u proizvodnji nego i modelima poslovanja te mehanizmima financiranja.

Pročitajte više

Održivo gospodarenje ključno za zdravlje šuma u Europi

Šume u Europi pružaju nam neophodne resurse: čist zrak, čistu vodu, prirodno skladište ugljika, drvnu građu, hranu i druge proizvode. One su stanište za mnoge biljne i životinjske vrste. O izazovima s kojima se europske šume suočavaju razgovarali smo s Annemarie Bastrup-Birk, stručnjakinjom za šume i okoliš pri Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Može li se prijevozni sektor konačno suočiti s problemom svojeg utjecaja na okoliš?

U kontekstu nedavne objave EEA-ina godišnjeg mehanizma za izvješćivanje o prometu i okolišu (TERM) za 2015. te u kontekstu međunarodne pozornosti trenutačno usredotočene na skandal u vezi s emisijama iz vozila, razgovarali smo s EEA-inim koordinatorom za TERM, Alfredom Sánchezom Vicenteom.

Pročitajte više

Sporazum o klimi: u susret svijetu s niskom razinom emisije ugljika i otpornom na klimatske promjene

Sporazum o klimi koji je u Parizu usvojilo 195 zemalja prvi je svjetski i zakonski obvezujući sporazum takve vrste. Sporazum iz Pariza rezultat je mnogih godina priprema, dijaloga i rasta osviještenosti u pogledu potrebe za rješavanjem postojećih i mogućih učinaka klimatskih promjena. On predstavlja golem i obećavajući korak prema izgradnji svijeta s niskom razinom emisije ugljika otpornog na klimatske promjene. Taj sporazum također šalje jasnu poruku tvorcima politika i poduzećima da se odmaknu od fosilnih goriva te da ulažu u čistu energiju i mjere prilagodbe.

Pročitajte više

Propadanje zemljišta i tla zbog ljudskih aktivnosti

Zemljište i tlo ključni su za prirodne sustave i ljudsko društvo, no ljudske aktivnosti prijete funkcioniranju cjelokupnog zemljišta kao resursa, uključujući tlo. Zašto se to događa i što Europa poduzima kako bi to spriječila? Godina 2015. Međunarodna je godina tla, tako da pitanja postavljamo Geertruiju Louwagieju, voditelju projekta za procjenu tla i izvješćivanje u Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Zelena infrastruktura: bolji život uz rješenja koja se temelje na prirodnim načelima

Zelena infrastruktura pruža privlačna rješenja za okolišne, društvene i gospodarske probleme i kao takva se treba potpuno integrirati u razne domene politike. Dok Europska agencija za okoliš priprema objavu izvješća o ulozi zelene infrastrukture u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama, razgovarali smo s glavnim autorom Gormom Digeom, voditeljem projekta za teritorijalni aspekt održivog razvitka i okoliša, te s tim povezanu politiku i gospodarsku analizu.

Pročitajte više

Ususret globalnoj održivosti

U kolovozu ove godine, više od 190 zemalja postiglo je konsenzus o programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. Čelnici država će kasnije, tijekom ovog mjeseca, u New Yorku usvojiti taj program, kao i njegove ciljeve održivog razvoja. Za razliku od prethodnih, ti ciljevi održivog razvoja odnose se kako na razvijene zemlje tako i na zemlje u razvoju te su usmjereni na širi raspon tema o održivom razvoju. Mnogi od 17 ciljeva održivog razvoja obuhvaćaju čimbenike povezane s okolišem, korištenjem resursa ili klimatskim promjenama.

Pročitajte više

Prijelaz na zeleno gospodarstvo

Kvaliteta našeg života, zdravlje i radna mjesta ovise o okolišu. Međutim, način i brzina kojom danas iskorištavamo prirodne resurse ugrožavaju našu dobrobit, kao i sposobnost prirode da nas opskrbljuje. Iz temelja moramo promijeniti način proizvodnje, potrošnje i življenja. Moramo učiniti gospodarstvo zelenim, a s prijelazom moramo početi odmah.

Pročitajte više

Otpad: problem ili resurs

Otpad nije samo ekološki problem već predstavlja i gospodarski gubitak. Godišnje Europljani proizvedu u prosjeku 481 kilogram komunalnog otpada. Sve se veći dio tog otpada reciklira ili postaje kompost, a sve se manja količina šalje na odlagalište. Kako promijeniti način proizvodnje i potrošnje da bismo proizvodili sve manje otpada uz istovremenu uporabu svega otpada kao resursa?

Pročitajte više

Gospodarstvo: resursno učinkovito, zeleno i kružno

Naša dobrobit ovisi o uporabi prirodnih resursa. Crpimo resurse i preobražavamo ih u hranu, građevine, namještaj, elektroničke uređaje, odjeću itd. Pa ipak, u svojem smo iskorištavanju resursa brži od prirode i njezine sposobnosti da ih obnovi i opskrbljuje nas. Kako možemo osigurati dugoročnu dobrobit društva? Ozelenjivanje gospodarstva svakako je od velike pomoći.

Pročitajte više

Od proizvodnje do otpada: prehrambeni sustav

Trošimo sve više prirodnih resursa zbog povećanja broja stanovnika, promjene životnog stila i povećanja osobne potrošnje. Za rješavanje pitanja neodržive potrošnje moramo se pozabaviti čitavim sustavom resursa, uključujući metode proizvodnje, obrasce potražnje i opskrbne lance. Ovdje se pobliže bavimo hranom.

Pročitajte više

Zašto kupujemo ono što kupujemo

Potrošači su Europljani svih dobnih skupina. Ono što odlučimo konzumirati i kupiti utječe na to što će se proizvoditi. No kako odlučujemo što ćemo kupiti? Je li riječ o racionalnoj ili impulzivnoj odluci? Upitali smo Luciu Reisch iz poslovne škole u Kopenhagenu o ponašanju potrošača u Europi.

Pročitajte više

Kako ozeleniti gradove

Više od tri četvrtine Europljana živi u urbaniziranim područjima. Ono što gradsko stanovništvo proizvede, kupi, jede i baca, način na koji se kreće i gdje živi, sve to utječe na okoliš. Istovremeno, način na koji je grad izgrađen također utječe na način života njegovih stanovnik. Pitali smo Rolanda Zinkernagela iz Malmöa u Švedskoj o konkretnim akcijama za razvoj održivosti tog grada.

Pročitajte više

Osnove gospodarstva i okoliša

U ožujku 2014. godine Pariz je bio izložen velikoj količini čestica u zraku. Uporaba privatnih automobila danima je bila strogo ograničena. Na drugoj strani planeta kineska je tvrtka lansirala novi proizvod: osiguranje od smoga za domaće putnike čiji je boravak pokvarila loša kvaliteta zraka. Koliko vrijedi čisti zrak? Može li nam gospodarstvo pomoći u smanjenju onečišćenja? Pobliže ćemo se baviti osnovnim gospodarskim pojmovima.

Pročitajte više

Smeće u našim morima

Otprilike 70 % našeg planeta prekriveno je oceanima, a morski se otpad može naći gotovo svugdje. Morski otpad, točnije plastika, ugrožava ne samo zdravlje naših mora i obala, već i naše gospodarstvo i zajednice. Veći dio morskog otpada proizvode djelatnosti na kopnu. Kako možemo spriječiti da otpad ne završi u našim morima? Najbolje je početi rješavati ovaj globalni morski problem na kopnu.

Pročitajte više

Europska poljoprivreda: kako hranu učiniti pristupačnom, zdravom i "zelenom"

Kako bi proizvela dovoljne količine hrane, Europa se oslanja na intenzivnu poljoprivredu koja ima utjecaj na naš okoliš i naše zdravlje. Može li Europa pronaći način proizvodnje hrane koji je prihvatljiviji za okoliš? Postavili smo to pitanje Ybelu Hoogeveenu koji predvodi grupu unutar Europske agencije za okoliš zaduženu za pitanje utjecaja potrošnje resursa na okoliš i dobrobit ljudi.

Pročitajte više

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100