Vi ste ovdje: Početak / Europska agencija za okoliš / Članci

Članci

Promijenite jezik

Prijelaz na zeleno gospodarstvo

Kvaliteta našeg života, zdravlje i radna mjesta ovise o okolišu. Međutim, način i brzina kojom danas iskorištavamo prirodne resurse ugrožavaju našu dobrobit, kao i sposobnost prirode da nas opskrbljuje. Iz temelja moramo promijeniti način proizvodnje, potrošnje i življenja. Moramo učiniti gospodarstvo zelenim, a s prijelazom moramo početi odmah.

Pročitajte više

Gospodarstvo: resursno učinkovito, zeleno i kružno

Naša dobrobit ovisi o uporabi prirodnih resursa. Crpimo resurse i preobražavamo ih u hranu, građevine, namještaj, elektroničke uređaje, odjeću itd. Pa ipak, u svojem smo iskorištavanju resursa brži od prirode i njezine sposobnosti da ih obnovi i opskrbljuje nas. Kako možemo osigurati dugoročnu dobrobit društva? Ozelenjivanje gospodarstva svakako je od velike pomoći.

Pročitajte više

Zašto kupujemo ono što kupujemo

Potrošači su Europljani svih dobnih skupina. Ono što odlučimo konzumirati i kupiti utječe na to što će se proizvoditi. No kako odlučujemo što ćemo kupiti? Je li riječ o racionalnoj ili impulzivnoj odluci? Upitali smo Luciu Reisch iz poslovne škole u Kopenhagenu o ponašanju potrošača u Europi.

Pročitajte više

Kako ozeleniti gradove

Više od tri četvrtine Europljana živi u urbaniziranim područjima. Ono što gradsko stanovništvo proizvede, kupi, jede i baca, način na koji se kreće i gdje živi, sve to utječe na okoliš. Istovremeno, način na koji je grad izgrađen također utječe na način života njegovih stanovnik. Pitali smo Rolanda Zinkernagela iz Malmöa u Švedskoj o konkretnim akcijama za razvoj održivosti tog grada.

Pročitajte više

Smeće u našim morima

Otprilike 70 % našeg planeta prekriveno je oceanima, a morski se otpad može naći gotovo svugdje. Morski otpad, točnije plastika, ugrožava ne samo zdravlje naših mora i obala, već i naše gospodarstvo i zajednice. Veći dio morskog otpada proizvode djelatnosti na kopnu. Kako možemo spriječiti da otpad ne završi u našim morima? Najbolje je početi rješavati ovaj globalni morski problem na kopnu.

Pročitajte više

Europska poljoprivreda: kako hranu učiniti pristupačnom, zdravom i "zelenom"

Kako bi proizvela dovoljne količine hrane, Europa se oslanja na intenzivnu poljoprivredu koja ima utjecaj na naš okoliš i naše zdravlje. Može li Europa pronaći način proizvodnje hrane koji je prihvatljiviji za okoliš? Postavili smo to pitanje Ybelu Hoogeveenu koji predvodi grupu unutar Europske agencije za okoliš zaduženu za pitanje utjecaja potrošnje resursa na okoliš i dobrobit ljudi.

Pročitajte više

Okoliš, zdravlje i gospodarstvo, sve u jednom

Gospodarstvo Europe i dalje osjeća posljedice gospodarske krize koja je započela 2008. Nezaposlenost i smanjivanje plaća pogodili su milijune ljudi. Trebamo li govoriti o okolišu u trenutku kada mladi fakultetski obrazovani stručnjaci ne mogu pronaći posao u jednom od najbogatijih dijelova svijeta? Novi akcijski plan za očuvanje okoliša Europske unije čini upravo to, ali i mnogo više. Također prepoznaje okoliš kao sastavni i nerazdvojni dio našeg zdravlja i gospodarstva.

Pročitajte više

Zagađenost zraka: Znanje je ključno za rješavanje tog problema

"Dobra je vijest da se u posljednjih nekoliko desetljeća znatno popravila situacija u pogledu izloženosti nekim zagađivačima zraka. Međutim, zagađivači čije su količine najviše smanjene nisu oni koji uzrokuju najviše štete po ljudsko zdravlje i okoliš", kaže Valentin Foltescu, koji izrađuje izvješća o procjeni kakvoće zraka u Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Pitali smo Valentina što EEA čini za poboljšanje kvalitete zraka te kakvi su najnoviji podaci.

Pročitajte više

Pretvaranje promjene u tranziciju

Živimo u svijetu neprekidnih promjena. Kako možemo usmjeriti te stalne promjene da bismo postigli globalnu održivost do 2050. godine? Kako možemo kratkoročno i dugoročno postići ravnotežu između gospodarstva i zaštite okoliša? Odgovor leži u načinu na koji upravljamo postupkom tranzicije pri čemu ne bismo trebali okružiti neodrživim sustavima.

Pročitajte više

Svaki naš udisaj

Svaki naš udisaj

2013-07-30

Dišemo od trenutka rođenja pa sve do smrti. To je neophodna i stalna potreba i za nas i za cjelokupan život na Zemlji. Loša kvaliteta zraka utječe na sve nas: narušava nam zdravlje, kao i zdravlje okoliša, što uzrokuje gospodarske gubitke. No, od čega se sastoji zrak koji udišemo i odakle dolaze različite onečišćujuće tvari u zraku?

Pročitajte više

Dublin se bavi problemom utjecaja kvalitete zraka na zdravlje

Martin Fitzpatrick glavni je upravitelj za zdravlje i okoliš pri jedinici za praćenje kvalitete zraka i buke u Gradskom vijeću grada Dublina u Irskoj. Također, on je i osoba za kontakt u pilot-projektu koji vode Opća uprava Europske komisije za okoliš i Europska agencija za okoliš, s ciljem poboljšanja provedbe zakonodavstva koje se odnosi na zrak. Upitali smo ga kako se Dublin nosi s problemima vezanima uz lošu kvalitetu zraka.

Pročitajte više

Zakonodavstvo o zraku u Europi

Onečišćenje zraka nije svugdje jednako. Mnogo različitih izvora ispušta različite onečišćivače zraka u atmosferu. Kad se nađu u atmosferi, mogu se preobraziti u nove onečišćivače i širiti se svijetom. Kreiranje i provedba politika koje će adresirati ovaj zamršeni slučaj nije lak zadatak. U nastavku se nalazi prikaz zakonodavstva o zraku u Europskoj uniji.

Pročitajte više

Proširivanje našeg znanja o zraku

Naše znanje i razumijevanje onečišćenja zraka svake je godine sve šire. Imamo sve veću mrežu stanica za praćenje kvalitete zraka koje izvještavaju o različitim onečišćujućim tvarima, a nadopunjuju ih rezultati modela kvalitete zraka. Sada se moramo pobrinuti da se znanstvena saznanja i politika nastave razvijati zajedno.

Pročitajte više

Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru

Tijekom dana mnogi od nas provode i do 90% vremena u zatvorenom prostoru – kod kuće, na poslu ili u školi. Kvaliteta zraka koji udišemo u zatvorenom prostoru ima izravan utjecaj na naše zdravlje. Što utječe na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru? Postoji li razlika između onečišćujućih tvari u zatvorenom prostoru i na otvorenom? Kako možemo poboljšati kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru?

Pročitajte više

Stvar kemije

Stvar kemije

2013-07-30

Kemija je naše atmosfere složena. Atmosfera se sastoji od slojeva različite gustoće i kemijskog sastava. Upitali smo profesora Davida Fowlera iz Centra za ekologiju i hidrologiju Vijeća za istraživanje prirodnog okoliša Ujedinjenog Kraljevstva o tvarima koje onečišćuju zrak i kemijskim procesima u našoj atmosferi koji utječu na naše zdravlje i okoliš.

Pročitajte više

Prikaz količina aerosola u svijetu

„Afrička prašina“ iz Sahare jedan je od prirodnih izvora lebdećih čestica u zraku. Izrazito suhi i vrući vremenski uvjeti u Sahari uzrokuju vrtloge koji prašinu mogu odbaciti i 4 do 5 kilometara uvis. Čestice se na toj visini mogu zadržati tjednima ili mjesecima te se često raspršuju diljem Europe.

Pročitajte više

Klimatske promjene i zrak

Naša se klima mijenja. Mnogi plinovi koji mijenjaju klimu ujedno su i uobičajeni onečišćivači zraka koji utječu na naše zdravlje i okoliš. U mnogim pogledima, poboljšanje kvalitete zraka može potaknuti i napore da se ublaže klimatske promjene i obrnuto, no to nije uvijek slučaj. Izazov koji stoji pred nama jest osigurati da se strategije koje se odnose na klimu i zrak budu uspješne.

Pročitajte više

Zrak u Europi danas

Zrak u Europi danas

2013-07-30

Posljednjih se desetljeća kvaliteta zraka u Europi poboljšala. Emisije mnogih onečišćujućih tvari uspješno su smanjene, no lebdeće čestice i onečišćenje ozonom i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju Europljana.

Pročitajte više

Veza između znanosti, politike i javnosti

Atmosfera, promjene vremena i godišnjih doba već su dugo predmetom opčinjenosti i promatranja. U 4. st. pr. n. e. Aristotel je u traktatu „Meteorologija“ prikupio i objavio zapažanja i o vremenskim promjenama i o znanosti o Zemlji općenito. Zrak je sve do 17. stoljeća simbolizirao „ništavnost“. Sve dok Galileo Galilei nije znanstvenim putem dokazao suprotno, pretpostavljalo se da zrak nema težinu.

Pročitajte više

Otpad: problem ili resurs

Otpad nije samo ekološki problem već predstavlja i gospodarski gubitak. Godišnje Europljani proizvedu u prosjeku 481 kilogram komunalnog otpada. Sve se veći dio tog otpada reciklira ili postaje kompost, a sve se manja količina šalje na odlagalište. Kako promijeniti način proizvodnje i potrošnje da bismo proizvodili sve manje otpada uz istovremenu uporabu svega otpada kao resursa?

Pročitajte više

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100