Osobni alati

dalje
prethodno
stavke

Preskoči na sadržaj. | Preskoči na navigaciju

Sound and independent information
on the environment

Vi ste ovdje: Početak / Europska agencija za okoliš / Pravne obavijesti / Obavijesti o autorskom pravu

Pravna napomena

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2014-04-11 15:28

Osim ako nije drugačije naznačeno, dozvoljena je besplatna ponovna uporaba sadržaja s EEA-ove internetske stranice u komercijalne i nekomercijalne svrhe pod uvjetom da se navede izvor.

EEA-ova politika ponovne uporabe temelji se na Direktivi 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora na području Europske unije i Odluci Komisije 2006/291/EZ, Euratom, o ponovnoj uporabi informacija Komisije.

EEA ne prihvaća nikakvu odgovornost niti obvezu za ponovnu uporabu sadržaja dostupnog na njezinoj internetskoj stranici.

Bilo kakvi upiti o ponovnoj uporabi sadržaja s EEA-ove internetske stranice upućuju se na adresu: Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Tel: +45 33 36 71 00, Fax: +45 33 36 71 99, e-pošta: copyrights@eea.europa.eu.

Geographic coverage

Europe
Radnje vezane za dokument

Komentari

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100