Članci

Promijenite jezik

Održivo gospodarenje ključno za zdravlje šuma u Europi

Šume u Europi pružaju nam neophodne resurse: čist zrak, čistu vodu, prirodno skladište ugljika, drvnu građu, hranu i druge proizvode. One su stanište za mnoge biljne i životinjske vrste. O izazovima s kojima se europske šume suočavaju razgovarali smo s Annemarie Bastrup-Birk, stručnjakinjom za šume i okoliš pri Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Pomak s gospodarenja otpadom na zeleno gospodarstvo

Naša trenutačna potrošnja resursa nije održiva i time opterećujemo svoj planet. Mjerama koje nadilaze politike o gospodarenju otpadom i usmjeravanjem na ekološki dizajn, inovacije i ulaganja trebamo olakšati prijelaz prema kružnom, zelenom gospodarstvu. Istraživanjima se mogu poticati inovacije ne samo u proizvodnji nego i modelima poslovanja te mehanizmima financiranja.

Pročitajte više

Sporazum o klimi: u susret svijetu s niskom razinom emisije ugljika i otpornom na klimatske promjene

Sporazum o klimi koji je u Parizu usvojilo 195 zemalja prvi je svjetski i zakonski obvezujući sporazum takve vrste. Sporazum iz Pariza rezultat je mnogih godina priprema, dijaloga i rasta osviještenosti u pogledu potrebe za rješavanjem postojećih i mogućih učinaka klimatskih promjena. On predstavlja golem i obećavajući korak prema izgradnji svijeta s niskom razinom emisije ugljika otpornog na klimatske promjene. Taj sporazum također šalje jasnu poruku tvorcima politika i poduzećima da se odmaknu od fosilnih goriva te da ulažu u čistu energiju i mjere prilagodbe.

Pročitajte više

Može li se prijevozni sektor konačno suočiti s problemom svojeg utjecaja na okoliš?

U kontekstu nedavne objave EEA-ina godišnjeg mehanizma za izvješćivanje o prometu i okolišu (TERM) za 2015. te u kontekstu međunarodne pozornosti trenutačno usredotočene na skandal u vezi s emisijama iz vozila, razgovarali smo s EEA-inim koordinatorom za TERM, Alfredom Sánchezom Vicenteom.

Pročitajte više

Zelena infrastruktura: bolji život uz rješenja koja se temelje na prirodnim načelima

Zelena infrastruktura pruža privlačna rješenja za okolišne, društvene i gospodarske probleme i kao takva se treba potpuno integrirati u razne domene politike. Dok Europska agencija za okoliš priprema objavu izvješća o ulozi zelene infrastrukture u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama, razgovarali smo s glavnim autorom Gormom Digeom, voditeljem projekta za teritorijalni aspekt održivog razvitka i okoliša, te s tim povezanu politiku i gospodarsku analizu.

Pročitajte više

Ususret globalnoj održivosti

U kolovozu ove godine, više od 190 zemalja postiglo je konsenzus o programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. Čelnici država će kasnije, tijekom ovog mjeseca, u New Yorku usvojiti taj program, kao i njegove ciljeve održivog razvoja. Za razliku od prethodnih, ti ciljevi održivog razvoja odnose se kako na razvijene zemlje tako i na zemlje u razvoju te su usmjereni na širi raspon tema o održivom razvoju. Mnogi od 17 ciljeva održivog razvoja obuhvaćaju čimbenike povezane s okolišem, korištenjem resursa ili klimatskim promjenama.

Pročitajte više

Propadanje zemljišta i tla zbog ljudskih aktivnosti

Zemljište i tlo ključni su za prirodne sustave i ljudsko društvo, no ljudske aktivnosti prijete funkcioniranju cjelokupnog zemljišta kao resursa, uključujući tlo. Zašto se to događa i što Europa poduzima kako bi to spriječila? Godina 2015. Međunarodna je godina tla, tako da pitanja postavljamo Geertruiju Louwagieju, voditelju projekta za procjenu tla i izvješćivanje u Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Otpad: problem ili resurs

Otpad nije samo ekološki problem već predstavlja i gospodarski gubitak. Godišnje Europljani proizvedu u prosjeku 481 kilogram komunalnog otpada. Sve se veći dio tog otpada reciklira ili postaje kompost, a sve se manja količina šalje na odlagalište. Kako promijeniti način proizvodnje i potrošnje da bismo proizvodili sve manje otpada uz istovremenu uporabu svega otpada kao resursa?

Pročitajte više

Od proizvodnje do otpada: prehrambeni sustav

Trošimo sve više prirodnih resursa zbog povećanja broja stanovnika, promjene životnog stila i povećanja osobne potrošnje. Za rješavanje pitanja neodržive potrošnje moramo se pozabaviti čitavim sustavom resursa, uključujući metode proizvodnje, obrasce potražnje i opskrbne lance. Ovdje se pobliže bavimo hranom.

Pročitajte više

Prijelaz na zeleno gospodarstvo

Kvaliteta našeg života, zdravlje i radna mjesta ovise o okolišu. Međutim, način i brzina kojom danas iskorištavamo prirodne resurse ugrožavaju našu dobrobit, kao i sposobnost prirode da nas opskrbljuje. Iz temelja moramo promijeniti način proizvodnje, potrošnje i življenja. Moramo učiniti gospodarstvo zelenim, a s prijelazom moramo početi odmah.

Pročitajte više

Gospodarstvo: resursno učinkovito, zeleno i kružno

Naša dobrobit ovisi o uporabi prirodnih resursa. Crpimo resurse i preobražavamo ih u hranu, građevine, namještaj, elektroničke uređaje, odjeću itd. Pa ipak, u svojem smo iskorištavanju resursa brži od prirode i njezine sposobnosti da ih obnovi i opskrbljuje nas. Kako možemo osigurati dugoročnu dobrobit društva? Ozelenjivanje gospodarstva svakako je od velike pomoći.

Pročitajte više

Zašto kupujemo ono što kupujemo

Potrošači su Europljani svih dobnih skupina. Ono što odlučimo konzumirati i kupiti utječe na to što će se proizvoditi. No kako odlučujemo što ćemo kupiti? Je li riječ o racionalnoj ili impulzivnoj odluci? Upitali smo Luciu Reisch iz poslovne škole u Kopenhagenu o ponašanju potrošača u Europi.

Pročitajte više

Kako ozeleniti gradove

Više od tri četvrtine Europljana živi u urbaniziranim područjima. Ono što gradsko stanovništvo proizvede, kupi, jede i baca, način na koji se kreće i gdje živi, sve to utječe na okoliš. Istovremeno, način na koji je grad izgrađen također utječe na način života njegovih stanovnik. Pitali smo Rolanda Zinkernagela iz Malmöa u Švedskoj o konkretnim akcijama za razvoj održivosti tog grada.

Pročitajte više

Smeće u našim morima

Otprilike 70 % našeg planeta prekriveno je oceanima, a morski se otpad može naći gotovo svugdje. Morski otpad, točnije plastika, ugrožava ne samo zdravlje naših mora i obala, već i naše gospodarstvo i zajednice. Veći dio morskog otpada proizvode djelatnosti na kopnu. Kako možemo spriječiti da otpad ne završi u našim morima? Najbolje je početi rješavati ovaj globalni morski problem na kopnu.

Pročitajte više

Europska poljoprivreda: kako hranu učiniti pristupačnom, zdravom i "zelenom"

Kako bi proizvela dovoljne količine hrane, Europa se oslanja na intenzivnu poljoprivredu koja ima utjecaj na naš okoliš i naše zdravlje. Može li Europa pronaći način proizvodnje hrane koji je prihvatljiviji za okoliš? Postavili smo to pitanje Ybelu Hoogeveenu koji predvodi grupu unutar Europske agencije za okoliš zaduženu za pitanje utjecaja potrošnje resursa na okoliš i dobrobit ljudi.

Pročitajte više

Okoliš, zdravlje i gospodarstvo, sve u jednom

Gospodarstvo Europe i dalje osjeća posljedice gospodarske krize koja je započela 2008. Nezaposlenost i smanjivanje plaća pogodili su milijune ljudi. Trebamo li govoriti o okolišu u trenutku kada mladi fakultetski obrazovani stručnjaci ne mogu pronaći posao u jednom od najbogatijih dijelova svijeta? Novi akcijski plan za očuvanje okoliša Europske unije čini upravo to, ali i mnogo više. Također prepoznaje okoliš kao sastavni i nerazdvojni dio našeg zdravlja i gospodarstva.

Pročitajte više

Zagađenost zraka: Znanje je ključno za rješavanje tog problema

"Dobra je vijest da se u posljednjih nekoliko desetljeća znatno popravila situacija u pogledu izloženosti nekim zagađivačima zraka. Međutim, zagađivači čije su količine najviše smanjene nisu oni koji uzrokuju najviše štete po ljudsko zdravlje i okoliš", kaže Valentin Foltescu, koji izrađuje izvješća o procjeni kakvoće zraka u Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Pitali smo Valentina što EEA čini za poboljšanje kvalitete zraka te kakvi su najnoviji podaci.

Pročitajte više

Pretvaranje promjene u tranziciju

Živimo u svijetu neprekidnih promjena. Kako možemo usmjeriti te stalne promjene da bismo postigli globalnu održivost do 2050. godine? Kako možemo kratkoročno i dugoročno postići ravnotežu između gospodarstva i zaštite okoliša? Odgovor leži u načinu na koji upravljamo postupkom tranzicije pri čemu ne bismo trebali okružiti neodrživim sustavima.

Pročitajte više

Svaki naš udisaj

Svaki naš udisaj

2013-07-30

Dišemo od trenutka rođenja pa sve do smrti. To je neophodna i stalna potreba i za nas i za cjelokupan život na Zemlji. Loša kvaliteta zraka utječe na sve nas: narušava nam zdravlje, kao i zdravlje okoliša, što uzrokuje gospodarske gubitke. No, od čega se sastoji zrak koji udišemo i odakle dolaze različite onečišćujuće tvari u zraku?

Pročitajte više

Dublin se bavi problemom utjecaja kvalitete zraka na zdravlje

Martin Fitzpatrick glavni je upravitelj za zdravlje i okoliš pri jedinici za praćenje kvalitete zraka i buke u Gradskom vijeću grada Dublina u Irskoj. Također, on je i osoba za kontakt u pilot-projektu koji vode Opća uprava Europske komisije za okoliš i Europska agencija za okoliš, s ciljem poboljšanja provedbe zakonodavstva koje se odnosi na zrak. Upitali smo ga kako se Dublin nosi s problemima vezanima uz lošu kvalitetu zraka.

Pročitajte više

Radnje vezane za dokument
Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100