Države i Eionet

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2016-11-11 14:29
EEA sada ima 33 države članice i šest država suradnica. Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet) partnerska je mreža EEA-e i država. EEA je odgovorna za razvoj mreže i koordinaciju njezinih aktivnosti. Kako bi to činila, EEA blisko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama, uobičajeno s nacionalnim agencijama za okoliš ili ministarstvima okoliša. Oni su odgovorni za koordinaciju nacionalnih mreža koje uključuju mnogo institucija (ukupno oko 350).

Države članice i države suradnice

Trideset i tri države članice uključuju 28 država članica Europske unije s Islandom, Lihtenštajnom, Norveškom, Švicarskom i Turskom.

Države suradnice su šest zapadnobalkanskih država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija te Kosovo na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99. Ove su suradničke aktivnosti objedinjene u Eionet te ih podržava Europska unija u sklopu instrumenta pretpristupne pomoći.

EEA je također uključena u opsežnu međunarodnu suradnju koja nadilazi njezine vlastite države članice.

Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet)

Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet) partnerska je mreža EEA-e i njezinih članica te država suradnica. EEA je odgovorna za razvoj mreže i koordinaciju njezinih aktivnosti. Kako bi to činila, EEA blisko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama (NKT-ovi), uobičajeno s nacionalnim agencijama za okoliš ili ministarstvima okoliša u državama članicama.

NKT-ovi su odgovorni za koordinaciju mreža nacionalnih referentnih centara (NRC-ovi), objedinjujući približno 1 000 stručnjaka iz više od 350 nacionalnih institucija i ostalih tijela koja se bave informacijama o okolišu.

Uz NKT-ove i NRC-ove Eionet trenutačno pokriva šest europskih tematskih centara (ETC-ovi) na područjima zraka i klimatskih promjena, biološke raznolikosti, utjecaja klimatskih promjena, osjetljivosti i prilagodbe klimatskim promjenama, vode, korištenja zemlje i prostornih informacija i analize te održive potrošnje i proizvodnje.

Dodatne informacije:

Mreža EPA

Mreža ravnatelja agencija za zaštitu okoliša (mreža EPA) neformalna je skupina koja uključuje ravnatelje agencija za zaštitu okoliša i sličnih tijela diljem Europe. Mreža razmjenjuje stavove i iskustva o temama od zajedničkog interesa za organizacije uključene u praktičnu svakodnevnu provedbu politike o okolišu i komunikaciju o problemima okoliša.

Plenarna zasjedanja održavaju se svakih šest mjeseci u jednoj od država članica. Na plenarnom zasjedanju određuje se strateški smjer mreže i pruža platforma ravnateljima kako bi se sastajali i raspravljali o trenutačnim temama od interesa. Na plenarnom se zasjedanju raspravlja i o organizacijskim pitanjima mreže.

Mreža svoj rad organizira preko različitih interesnih skupina (IS). Trenutačno postoji osam aktivnih interesnih skupina:

  • bolje zakonodavstvo;
  • hvatanje i skladištenje ugljika;
  • klimatske promjene i prilagodba;
  • održiva uporaba prirodnih resursa;
  • genetički modificirani organizmi (GMO);
  • međunarodna suradnja;
  • zelena ekonomija;
  • buka.

 

EEA aktivno sudjeluje u radu mreže, kao i u organiziranju Troike. Tajništvo mreže EPA nalazi se u EEA-inu sjedištu u Kopenhagenu.

Geographic coverage

Greece, Poland, Romania, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Bulgaria, Malta, Denmark, Iceland, Switzerland, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Liechtenstein, Slovakia, Norway, Slovenia
Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100