Hushållens energirelaterade växthusgasutsläppen

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-12-09
Hushållens energiförbrukning står för 25 procent av de energirelaterade växthusgasutsläppen i EU.

Geographic coverage

Greece, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, France, Czech Republic, Italy, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Hungary, Malta, Denmark, Sweden, Austria, Luxembourg, Ireland, Slovakia, Slovenia
Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Archive
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100