3 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Article Pascal source code Reachtaíocht aeir san Eoraip
Ní mar an gcéanna a bhíonn truailliú aeir i ngach áit. Scaoiltear truailleáin éagsúla isteach san atmaisféar ó réimse leathan foinsí. Chomh luath agus atá siad san atmaisféar is féidir leo trasfhoirmiú go truailleáin nua agus leathnú ar fud an domhain. Níl sé éasca beartais a dhearadh agus a chur i bhfeidhm chun an choimpléascacht seo a réiteach. Thíos tá forbhreithniú ar reachtaíocht aeir san Aontas Eorpach.
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Signals 2013 Ailt
Publication Signals EEA 2009, saincheisteanna comhshaoil agus an Eoraip
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Publications
Article Téann Baile Átha Cliath i ngleic le héifeachtaí truaillithe aeir
Is Príomhoifigeach Sláinte Comhshaoil é Martin Fitzpatrick san aonad monatóireachta ar cháilíocht aeir agus torainn de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is é an pointe teagmhála do thionscadal píolótach á rith ag Ard-Stiúrthóireacht Chomhshaoil an Choimisiúin Eorpaigh agus an EEA a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chur i bhfeidhm reachtaíocht aeir. D’iarramar air conas a théann Baile Átha Cliath i ngleic leis na fadhbanna sláinte a bhaineann le cáilíocht íseal aeir.
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Signals 2013 Agallaimh
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100