4 items matching your search terms.
Filter the results.
Item typeNew items sinceSort by relevance · date (newest first) · alphabetically
Article Pascal source code Reachtaíocht aeir san Eoraip
Ní mar an gcéanna a bhíonn truailliú aeir i ngach áit. Scaoiltear truailleáin éagsúla isteach san atmaisféar ó réimse leathan foinsí. Chomh luath agus atá siad san atmaisféar is féidir leo trasfhoirmiú go truailleáin nua agus leathnú ar fud an domhain. Níl sé éasca beartais a dhearadh agus a chur i bhfeidhm chun an choimpléascacht seo a réiteach. Thíos tá forbhreithniú ar reachtaíocht aeir san Aontas Eorpach.
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Signals 2013 Ailt
Publication SIGNALS 2011 - Domhandú, an comhshaol agus tusa
Foilsíonn an Ghíomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) Signals gach bliain, ag soláthar scéalta léargais ar shaincheisteanna spéise iad don díospóireacht ar bheartas comhshaoil agus don phobal i gcoitinne don bhliain atá romhainn.
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Publications
Article Téann Baile Átha Cliath i ngleic le héifeachtaí truaillithe aeir
Is Príomhoifigeach Sláinte Comhshaoil é Martin Fitzpatrick san aonad monatóireachta ar cháilíocht aeir agus torainn de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is é an pointe teagmhála do thionscadal píolótach á rith ag Ard-Stiúrthóireacht Chomhshaoil an Choimisiúin Eorpaigh agus an EEA a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chur i bhfeidhm reachtaíocht aeir. D’iarramar air conas a théann Baile Átha Cliath i ngleic leis na fadhbanna sláinte a bhaineann le cáilíocht íseal aeir.
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Signals 2013 Agallaimh
Infographic Truailliú an aeir inmheánaigh
Caithfimid cuid mhór den am laistigh – inár dteaghlaigh, ionaid oibre, scoileanna nó siopaí. Is féidir truailleáin aeir áirithe a bheith ann go dlúth i spásanna istigh agus is féidir leo a bheith mar chúis le fadhbanna sláinte.
Located in Ghníomhaireacht Chomhshaoil Eorpach Signals 2013 Graffeg gwybodaeth
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100