EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu perjantai 22. huhtikuuta 2016, 11.08
Euroopan ympäristökeskus tukee ympäristöteknologian toimintaohjelmaa (ETAP) antamalla ja vaihtamalla tietoja pehmeistä ja kovista tekniikoista. Luettelo ympäristöä vahingoittavista tuista tarjoaa perustan tarkempaa analyysia varten käytännön ehdotusten avuksi siitä, miten ympäristötekniikoiden kysyntää ja käyttöönottoa voitaisiin laajentaa. Parhaillaan kehitetään tekniikkaa ja ekoinnovaatioita koskevia tilastoja ja indikaattoreita. Näillä indikaattoreilla mitattaisiin ympäristöteknologian toimintaohjelman toteuttamisessa saavutettua edistystä.

EYK osallistuu seuraaviin ympäristötekniikkaa tukeviin toimiin:

  • EYK on kerännyt ympäristöteknologian toimintaohjelman tukemiseksi tietoja esteistä, jotka haittaavat tietotekniikan laajamittaista käyttöä, esimerkkinä ympäristöä vahingoittavat tuet. Tämän pohjalta on tuotettu selityksin varustettu luettelo tuista ja säännöistä osittain OECD:lta saatujen tietojen perusteella.
  • EYK antaa tukea pehmeitä tekniikoita koskevien tietojen kehittämiseen. Se käsittää etupäässä tietoja menetelmistä, järjestelmistä ja hyvistä toimintatavoista, joiden avulla ympäristöasioita voidaan käsitellä organisaatioissa entistä järjestelmällisemmin, kuten ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän avulla (EMAS).
  • Ympäristötekniikkaa käsittelevä portaali antaa tietoja kovista tekniikoista, kuten fyysisistä varusteista, laitteista ja koneista erilaisia tuotanto- tai jalostustoimintoja varten.  
  • Ympäristöteknologian kartan avulla pyritään antamaan sekä yksityisille yrityksille että organisaatioille ja julkisille elimille tietoja siitä, missä uutta ympäristöteknologiaa on saatavana eri puolilla Eurooppaa. Kartalla näytetään yritysten, tietokeskusten ja tärkeimpien teknisten laitosten sijainti ja annetaan tietoja niistä. Samalla kartta on osa ympäristöteknologian toimintaohjelman toimea 4, joka koskee nykyisten ympäristötekniikkaa käsittelevien hakemistojen ja tietokantojen kehittämistä.
  • Jatkuvasti kehitetään indikaattoreita, joiden avulla voidaan analysoida ekoinnovaatioiden kasvua ja ympäristöteknologian ratkaisujen kehitystä.

 

tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100