Omat työkalut

seuraava
edellinen
kohdat

siirry sisältöön. | siirry navigointiin

Sound and independent information
on the environment

Sijainti: Pääsivu / Teemat / Ilman saastuminen / EYK:n toiminta

EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu keskiviikko 13. elokuuta 2014, 14.51
Euroopan ympäristökeskus on Euroopan unionin ilmaa koskevien tietojen keskus. EYK tukee useiden ilmapäästöihin ja ilmanlaatuun liittyvien EU:n direktiivien täytäntöönpanoa. EYK osallistuu myös ilman saastumista koskevan EU:n politiikan arviointiin ja pitkän aikavälin strategioiden kehittämiseen ilmanlaadun parantamiseksi Euroopassa. EYK:n työssä keskitytään Euroopan ilmapäästöjen, ilmanlaadun kehityssuuntausten ja niihin liittyvän politiikan ja toimenpiteiden dokumentointiin ja arviointiin.

Ilmapäästöt

EYK auttaa EU:ta kehittämään pitkän aikavälin strategioita ilmapäästöjen vähentämiseksi laatimalla arviointeja ja antamalla päätöksentekijöille tietoja. Keskeisiä toimintoja ja tuotteita ovat seuraavat:

 

Ilmanlaatu

Ilmanlaatua koskevalla EYK:n toiminnalla on tuettu ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun direktiivin ja ilmanlaatua koskevan EY:n voimassa olevan lainsäädännön kehittämistä ja sen tulevaa täytäntöönpanoa.

Keskeisiä toimintoja ja tuotteita ovat seuraavat:

  • ylläpitää AirBase-tietokantaa, jossa on Euroopan ilmanlaatuverkostosta ja ilmansaasteita mittaavilta yksittäisiltä asemilta saatuja ilmanlaadun seurantatietoja ja oheistietoja. AirBase Viewer -katseluohjelmasta saa paikkatietoja ja asemakohtaisia tietoja.
  • ylläpitää Explore ozone today -palvelua (otsonitilanne tänään) eli vuorovaikutteista karttaa, josta saa päivittäin lähes ajantasaisia tietoja koko Euroopan otsonimääristä kesäkaudella
  • arvioida Euroopan ilmanlaatua paikkakohtaisesti keskeisten ilmansaasteiden osalta (karttoja)
  • arvioida säännöllisesti ilmansaastetilannetta Euroopassa, mistä esimerkkinä vuonna 2007 julkaistu raportti Ilman saastuminen Euroopassa 1990–2004
  • panostaa säännöllisiin ympäristön tilaa koskeviin EYK:n raportteihin, mistä esimerkkinä ilmanlaatua koskeva kappale vuoden 2007 koko Eurooppaa koskevassa EYK:n raportissa "Euroopan ympäristö – neljäs arviointi" ja "Euroopan ympäristö – Tila ja tulevaisuudennäkymät 2005" -raportissa
  • kehittää ilmapäästöjen kehityssuuntauksia koskevat indikaattorit osana EYK:n perusindikaattoreita.

 

Ilmaa ja liikennettä käsittelevä EYK:n ryhmä johtaa keskuksen tämän alan toimintaa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä ilman laatua ja ilmastonmuutosta käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/ACC) ja EYK:n maaverkoston Eionetin kanssa.

 

Geographic coverage

Europe
tallenna toimenpiteet

Kommentit

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100