Sijainti: Pääsivu / Yleiskatsaus tuotteisiin

Yleiskatsaus tuotteisiin

Vaihda kieli

Julkaisut

Tässä osassa ovat kaikki Euroopan ympäristökeskuksen tuottamat raportit. Niihin sisältyy ympäristön tilaa kuvailevia raportteja, aihekohtaisia ja teknisiä raportteja, tiivistelmiä ja ympäristökeskuksen toimintaa käsitteleviä asiakirjoja.

Lue lisää

Ympäristöteemat

Löydät kaikki EYK:n tuotteet ja tiedot selaamalla ympäristöteemoja.

Lue lisää

Indikaattorit

Indikaattoreilla mitataan tiettyjen asioiden kehitystä, myös edistymistä kohti sovittuja tavoitteita. Euroopan ympäristökeskus julkaisee indikaattoreita säännöllisesti sekä vuotuisessa Ympäristösignaalit-raportissa että erityisaloja ja -aiheita koskevissa indikaattoreihin perustuvissa raporteissa. Yksittäisiin indikaattoreihin voi tutustua indikaattoreita koskevassa osiossa ja eri ympäristöteemojen kautta.

Lue lisää

Vuorovaikutteiset kartat ja tiedot

Tässä osiossa on vuorovaikutteisia välineitä, joiden avulla voi tutkia Euroopan ympäristöä koskevia tietoja ja karttoja.

Lue lisää

Kartat ja kaaviot

Kartta- ja kaaviopalvelu sisältää suurimman osan Euroopan ympäristökeskuksen laatimista ja teettämistä julkaistuista analyysituloksista. Indikaattoreita koskevissa tietosivuissa ja raporteissa julkaistavat analyysitulokset esitetään aina joko karttana, kaaviona ja/tai taulukkona. Tällaiset tulosteet vaativat monien asiantuntijoiden työtä. EYK haluaa näiden menettelyjen olevan avoimia ja on siitä syystä antanut niille keskeisen sijan verkkosivustossaan.

Lue lisää

Tietopalvelu

Tietopalveluosiossa on Euroopan ympäristökeskuksen säännöllisissä raporteissa käytettyjä tietoja. Tietosarjat sisältävät koostettuja tietoja, yleensä maittain, ja maantieteellisesti ne kattavat ainakin 15 EU:n jäsenvaltiota. Tietosarjoista voidaan tuottaa kaavioita ja tulevaisuudessa myös karttoja. Kustakin tietosarjasta ilmoitetaan lähde ja sen maantieteellinen ja ajallinen kattavuus.

Lue lisää

Oppimateriaali

Ympäristöasiat on selitetty helposti ymmärrettävässä muodossa aikuisille ja nuorille.

Lue lisää

Multimediapalvelu

Kokoelma Euroopan ympäristöä käsitteleviä videoita ja animaatioita

Lue lisää

Ympäristötermipalvelu (Environmental Terminology and Discovery Service, ETDS)

Ympäristötermipalvelu sisältää noin 10 000 englanninkielistä termiä määritelmineen. Siihen sisältyvät myös määritelmien lähteet, kirjainlyhenteet ja synonyymit, ja siinä on ajantasainen hakumahdollisuus, jonka avulla voi etsiä linkkejä EYK:n julkaisemiin julkaisuihin, tietoihin ja multimedia-aineistoon. Useimmat termit on myös käännetty 24 kielelle.

Lue lisää

Ympäristökalenteri

Voit etsiä mielenkiintoisia ympäristöön liittyviä tapahtumia eri puolilta maailmaa selaamalla kalenteria.

Lue lisää

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet
Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100