Tietoja meistä

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu torstai 11. elokuuta 2016, 16.18
Euroopan ympäristökeskus (EYK) on Euroopan unionin erillisvirasto. Tehtävänämme on tarjota perinpohjaista ja riippumatonta tietoa ympäristöstä. Ympäristökeskus on erittäin tärkeä tiedonlähde sekä ympäristöpolitiikan kehittämiseen, hyväksymiseen, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuville että suurelle yleisölle. EYK:hon kuuluu tällä hetkellä 33 jäsenvaltiota.

Euroopan unioni antoi Euroopan ympäristökeskuksen perustamisesta asetuksen vuonna 1990. Asetus tuli voimaan vuoden 1993 lopulla heti sen jälkeen, kun oli tehty päätös ympäristökeskuksen sijoittamisesta Kööpenhaminaan. Keskus aloitti työnsä varsinaisesti vuonna 1994. Asetuksella perustettiin myös Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto Eionet.

Euroopan ympäristökeskuksen tehtävänä on

  • auttaa Euroopan yhteisöä ja keskuksen jäsenvaltioita tekemään valistuneita päätöksiä ympäristön hyväksi, ottamaan ympäristönäkökohdat osaksi talouspolitiikkaa sekä edistämään kestävää kehitystä
  • koordinoida Euroopan ympäristötieto ja -seurantaverkostoa Eionetia.

EYK:n tärkeimpiä asiakkaita ovat Euroopan unionin toimielimet – Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto – sekä keskuksen jäsenvaltiot. Tämän Euroopan unionin poliittisten toimijoiden keskeisen ryhmän lisäksi palvelemme muita EU:n toimielimiä, kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa.

Myös liikeyhteisö, akateeminen maailma, kansalaisjärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan osat ovat tärkeitä ympäristökeskuksen tietojen käyttäjiä. Yritämme päästä vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa, jotta voimme yksilöidä oikein heidän tietotarpeensa ja varmistaa, että toimitettu tieto ymmärretään oikein ja otetaan huomioon.

Kaikkien keskuksen työntekijöiden on noudatettava hyvän hallintotavan säännöstöä, "Code of Good Administrative behaviour”, ollessaan tekemisissä yleisön kanssa. Sitä täydentävät eturistiriitojen hallintaa ja ehkäisyä koskeva toimintalinja-asiakirja Policy for the management and prevention of conflicts of interest ja petoksentorjuntastrategia Anti-fraud strategy.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja.

Asiaan liittyvää sisältöä

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Katso myös

Geographic coverage

Europe
tallenna toimenpiteet
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100