Jätteet ja raaka-ainevarat

Vaihda kieli

Jätteet ovat merkittävä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen ongelma. Kulutuksen ja talouden kasvaessa syntyy edelleen suuria määriä jätettä, ja jätemäärän pienentäminen ja jätteen syntymisen ehkäiseminen edellyttävät lisää toimia. Ennen jätteitä pidettiin pois heitettävänä materiaalina, kun taas nykyään niihin suhtaudutaan enenevässä määrin resurssina. Tämä näkyy siinä, että jätteenkäsittelyssä on siirrytty hävittämisestä kierrättämisen ja talteenottoon. More

Key facts and messages

Selaa luetteloa

Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100