Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Teemad / Keskkonnatehnoloogia / EEA tegevus

EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2011-04-13 18:54
EEA toetab keskkonnatehnoloogia tegevuskava (ETAP), jagades teadmust ja teavet nn pehmete ja kõvade tehnoloogiate kohta. Keskkonnale kahjulike toetuste ülevaade on aluseks edasisele analüüsile, mille põhjal saaks koostada konkreetsed ettepanekud, kuidas laiendada nõudlust keskkonnatehnoloogiate järele ja toetada nende kasutuselevõttu. Praegu tegeletakse tehnoloogia ja ökoinnovatsiooni statistika ja näitajate väljatöötamisega, mis näitajad peaksid mõõtma ETAPi rakendamise käiku.

EEA on seotud järgmiste keskkonnatehnoloogiaid toetavate meetmetega:

  • ETAPi toetuseks on EEA kogunud teavet takistuste kohta, nagu keskkonnale kahjulikud toetused, mis raskendavad infotehnoloogia laiemat kasutamist. Selle tulemuseks on osaliselt OECD järeldustel põhinev toetuste ja eeskirjade annoteeritud loetelu.
  • EEA pakub nn pehmete tehnoloogiate teadmusarenduse tuge, mis sisaldab põhiliselt teavet meetodite, süsteemide ja parimate tavade kohta keskkonnaprobleemide senisest süstemaatilisemal käsitlemisel organisatsioonides, näiteks keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) kohta.
  • Keskkonnatehnoloogiate portaal pakub teavet nn kõvade tehnoloogiate kohta, nagu mitmesugused tootmis- või töötlusotstarbega seadmed, masinad ja vahendid.  
  • Keskkonnatehnoloogia atlas on abiks eraettevõtetele, organisatsioonidele ja riigiasutustele, kellel tuleb leida Euroopast uue keskkonnatehnoloogia allikaid. Atlases on näidatud ettevõtete, teadmuskeskuste ja suuremate tehnoloogiarajatiste asukoht ning esitatud nende kohta teave. Atlas aitab ka ellu viia ETAPi 4. meedet, mis käsitleb olemasolevaid keskkonnatehnoloogiate katalooge ja andmebaase.
  • Käsil on ökoinnovatsioonide kasvu ja keskkonnatehnoloogiate tagasiside arengu analüüsimise näitajate väljatöötamine.

 

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega

Kommentaarid

Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100