Kuigi pinnas ja muld on inimühiskonnale samavõrd vajalikud kui õhk ja vesi, ei ole mulla degradeerumisele pööratud pooltki nii palju tähelepanu kui õhku ja vett ohustavatele teguritele. Ometi põhineb mullal 90% inimtoidust, loomasöödast, taimsetest kiududest ja kütusest. Pinnas kannab inimasulaid ning sellest saab tooraineid ja põhjavett. Euroopa peamisteks probleemideks on pindmise mullakihi hävimine erosiooni või ehitustegevuse tagajärjel, saastumine ja hapestumine.

Mulla degradatsiooni eiramist näitab peale Euroopa direktiivide ja mullakaitse eesmärkide puudumise ka see, et andmeid on vähe. Kuigi Euroopa Liidus on näiteks kindlaks tehtud 300 000 kohta, mis on saastunud või mida ähvardab saastumisoht, on saastunud kohti hinnanguliselt vähemalt 1,5 miljonit.

Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100