Stsenaariumid ja tuleviku-uuringud – EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-04-22 11:08
EEA hindab Euroopa keskkonna pikaajalisi väljavaateid ja tähtsamate poliitikavalikute tulemusi, kasutades mitut eri metodoloogilist lähenemisviisi. Eesmärk on vastavalt laiema ja pikaajalisema perspektiiviga teavet tootes anda lisandväärtust praegustele aruteludele poliitika üle ning aidata korraldada Euroopa keskkonnateabesüsteeme, nii et need sisaldaksid teavet ka tulevikusuundumuste kohta. Samuti jagab EEA teadmisi ja kogemusi üleeuroopalise ja ülemaailmse tasandiga stsenaariumipõhiste hindamisaruannete koostamiseks, nagu aastatuhande ökosüsteemi hindamisaruanne või ÜRO keskkonnaprogrammi GEO-4 stsenaariumid.

 

EEA stsenaariumide-alane tegevus aitab pikas perspektiivis kaasa Euroopa keskkonnaseisundi aruande koostamisele, mis antakse välja iga viie aasta tagant. Aastal 2005 anti välja aruanne Euroopa keskkond – hetkeolukord ja väljavaated ja seda täiendav aruanne Euroopa keskkonna väljavaated , milles käsitleti terviklikul viisil tervet hulka keskkonnaprobleeme ja nende ühiseid allikaid ning esitati Euroopa keskkonna tulevikuperspektiivid kuni aastani 2030 ja selle järel. Samasugune aruanne avaldatakse aastal 2010.

Väljavaated kuuluvad ka korrapäraste hindamisprotsesside, nt EEA kasvuhoonegaaside heidete hindamise ja näitajate kasutuselevõtmise protsessi juurde. Väljavaadete uuringuid ja näitajaid analüüsitakse regulaarselt. Kvantitatiivsete mudelite ülevaade on teine sagedane ülesanne.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) kasutab innovatiivset segu illustratsioonidest, tekstist ja uusimatest mudelitest, millega simuleerib vastakaid Euroopa tuleviku keskkonnastsenaariumeid, mida kujundavad mitmesugused maakasutuse, kliimamuutuste, põllumajanduse ja demograafia mustrid. Stsenaariumipõhistes hindamistes on uueks valdkonnaks ökosüsteemi teenuste analüüs. 

EEA osaleb ka üleeuroopalisel ja rahvusvahelisel tasandil tehtavates stsenaariumiprotsessides. Üleeuroopaline keskkond: heidetakse pilk ebaselgesse tulevikku uuritakse üleeuroopalise regiooni tulevaste keskkonnamuutuste peamisi liikumapanevaid jõude ja nende ebaselgust. EEA aitas kaasa ka ÜRO keskkonnaprogrammi 4. globaalse keskkonnaülevaate ja aastatuhande ökosüsteemi hindamisaruande valmimisele.

Samuti aitab EEA oma liikmesriikides suurendada stsenaariumide arendamise suutlikkust regulaarse toetuse ja õppeseminaridega.

 

Geographic coverage

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom
Tegevused dokumentidega
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100