Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Teemad / Müra / Poliitikakontekst

Poliitikakontekst

Muutke keelt
Alates 2002. aastast on peamine keskkonnamüra direktiiv pakkunud ühist alust müraprobleemi lahendamiseks kõikjal Euroopa Liidus. Selle direktiivi põhieesmärk on vältida, ennetada või vähendada müraga kokkupuutest tekkivaid kahjulikke mõjusid.

Sõidukite ja masinate põhjustatud mürasaastet on Euroopa Liidus õiguslikult reguleeritud juba aastakümneid. Inimeste kokkupuudet müraga käsitlevad õigusaktid hakkasid ilmuma siiski alles 1990. aastatel. Euroopa Ühenduse 6. keskkonnaalase tegevusprogrammi 2002–2012 eesmärk on „…oluliselt vähendada inimeste arvu, kes on pidevalt pikaajalise keskmise tugevusega müra, eriti liiklusmüra mõjuväljas, mis teaduslike uuringute kohaselt kahjustab inimeste tervist...“.

Samal aastal võeti vastu keskkonnamüra direktiiv, mis lõi ühtse aluse müraprobleemiga võitlemiseks kogu Euroopa Liidus. Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama tulipunktid, kus müra kaardistatakse ja mille kohta koostatakse tegevuskavad. Riigid peaksid teatama need sammud ka avalikkusele ja komisjonile. Need tulipunktid, kus kaardistatakse müra ja viiakse ellu tegevuskavad, asuvad linnastute ümber ja suurte maanteede, raudteede ning lennujaamade ääres.

Kokkupuude müraga integreeritakse ka muudesse Euroopa Liidu poliitikatesse nagu linnakeskkonda käsitlev temaatiline strateegia, ühine transpordipoliitika ja säästliku arengu strateegia.

Aastal 2004 avaldas komisjon ülevaate kõigist asjakohastest Euroopa liidu õigusaktidest ja standarditest, mis käsitlevad mürasaastet.

Geographical coverage

[+] Show Map

Tegevused dokumentidega

Kommentaarid

Registreeruge kohe!
Saatke teade uute aruannete ja toodete ilmumisel. Hetkel on meil 33080 tellijat. Sagedus: 3-4 kirja / kuus.
Teadete arhiiv
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100