Isiklikud vahendid

järgmine
eelmine
punktid

Otse sisu juurde. | Navigatsioonivaatesse

Sound and independent information
on the environment

Oled siin: Algus / Teemad / Õhusaaste / EEA tegevus

EEA tegevus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2014-08-13 14:51
EEA on Euroopa Liidu õhuandmete keskus. EEA toetab mitme õhusaastet ja õhukvaliteeti käsitleva Euroopa Liidu direktiivi rakendamist. EEA osaleb ka Euroopa Liidu õhusaastepoliitikate hindamisel ja Euroopa õhukvaliteedi parandamise pikaajaliste strateegiate väljatöötamises. EEA keskendub oma tegevuses õhusaaste ja õhukvaliteedi suundumuste ning nendega seonduvate Euroopa poliitikate ja meetmete dokumenteerimisele ja hindamisele.

Õhusaasteainete heitkogused

EEA aitab Euroopa Liidul töötada välja pikaajalisi strateegiaid õhusaasteainete heitkoguste vähendamiseks, andes hinnanguid ja jagades poliitikakujundajatele teavet. Meie võtmetegevused ja -tooted on järgmised:

 

Õhukvaliteet

EEA on õhukvaliteedi valdkonna tegevusega toetanud tulevase välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist käsitleva direktiivi ja seniste õhukvaliteedi Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamist ja rakendamist.

Võtmetegevused ja -tooted on järgmised:

 

Agentuuri tööd selles valdkonnas juhib EEA õhu ja transpordi töörühm. Rühm teeb tihedat koostööd Euroopa õhu ja kliimamuutuste teemakeskusega (ETC/ACC) ja EEA riikide koostöövõrgustikuga (Eionet).

 

Geographic coverage

Europe
Tegevused dokumentidega

Kommentaarid

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100